مناقصات عراق 2015/02/22

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15020253

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

INSTRUMENT & METERS FLOW GASEPACKING CYLINDER

16/3/2015

1%

بغداد

15020254

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETIC ACID, TETRA SODIUM SALT 87%

16/3/2015

1%

بغداد

15020255

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

TUBE & TUBES BUNDLE

16/3/2015

1%

بغداد

15020256

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

SUPPLEMENTARY INST & METERS

16/3/2015

1%

بغداد

15020257

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Supplying, Installation and Operation Diesel Generator 1250KWA for Nassiriyah Steam power station

29/3/2015

165

1%

15020258

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

SUPPLYING SPARE PARTS FOR AL-AMEEN & AL-RASHEED SUBSTATIONS

31/3/2015

330

1%

15020259

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

Rehabilitation the Cranes bridge of Nassiriyah Steam power Station

1/4/2015

205

1%

15020260

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه 10000000 کیسه مخصوص سبوس

8/3/2015

410

1%

بغداد

15020261

خدمات عمومی و حرفه ای

Declaration of Qualification companies

3/3/2015

1%

بغداد

15020262

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Urine bag (infant) , (500cc

11/3/2015

1%

بغداد

15020263

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

E.N.T REQUIRMENTS , Plumer singer valve type provox

10/3/2015

1%

بغداد

15020264

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Medical Supplies

9/3/2015

1%

بغداد

15020265

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Laboratory Appliances

5/3/2015

1%

بغداد

پست بعدی

پایان فعالیت دومین نمایشگاه بین المللی کرکوک

د فوریه 23 , 2015
این نمایشگاه که از روز پنج شنبه آغاز شده بود توسط اتاق بازرگانی کرکوک و با همکاری هیئت سرمایه گذاری استان برگزار گردید. معاون استاندار آقای راکان سعید اظهار کرد که علیرغم نقشه های داعش این منطقه امن بوده و این نمایشگاه با هدف جذب سرمایه گذاری و شرکت های […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق