مناقصات 2013/12/11

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

13120233

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه 1000 تایر تولیدی

26/12/2013

410

1%

13120234

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply of maintenance equipment storage caravas

19/1/2014

1%

13120235

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Supply Feeding Head Of Cement Mill

17/1/2014

85

1%

13120236

عمران و راه سازی

احداث خیابان فرعی در منطقه ضلوعیه

7/1/2014

815

1%

13120237

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه آب صنعتی برای دستگاه های حفاری

5/1/2014

205

1%

13120238

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه کابل 150×3.2 میلی متری

22/12/2013

45

1%

13120239

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه 60 کامپیوتر و پرینتر های لیزری همراه با لوازم جانبی دیگر برای پروژه های نفتی

29/12/2013

205

1%

13120240

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

replacement of air line 132 k.v

2/2/2014

410

1%

13120241

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision of Design & PMC Services for Waste Facilities in HFO

5//1/2014

10,000

1%

13120242

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision of General Engineering Service (GES) for Central Processing Facilities(CPFs) and Associated Auxiliaries Of HFO Phase3

5/1/2014

10,000

1%

13120243

نفت، گاز و پتروشیمی

rovision of EPC for Defense of Bonded Storage Facility

22/12/2013

10,000

1%

13120244

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision of EPC of 30 m3 Water Supply & Treatment Unit for Halfaya Field Base

22/12/2013

10,000

1%

13120245

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision of Field Automation and Information Systems Long Term Consultant Services

29/12/2013

10,000

1%

13120246

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision of Technical Support Service for Gas Compressors Skids for CPF1&2

26/12/2013

10,000

1%

13120247

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

First phase of trunk line construction

24/12/2013

10,000

1%

13120248

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Poly propylene sacks for cement packing

8/1/2014

125

1%

13120249

عمران و راه سازی

ساخت Sea embankment بخش جنوبی سمت خلیج با مسافت 17 کیلومتر

24/12/2013

165

1%

13120250

عمران و راه سازی

احداث ساختمان ریاست دانشگاه

21/1/2014

610

1%

13120251

عمران و راه سازی

تهیه مطالعات و طراحی های دقیق شهرک دانشگاهی پزشکی در بابل

1/1/2014

530

1%

پست بعدی

مناقصات عراق 2013/12/14

ی دسامبر 15 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13120252 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی تهیه دستکاه سوراخ کن اشعه ای 15/12014 125 1% — 13120253 بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات build supplying umbrella in Alrawneq station 15/01/2014 45 […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق