مناقصات عراق 2013/12/14

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13120252

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه دستکاه سوراخ کن اشعه ای

15/12014

125

1%

13120253

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

build supplying umbrella in Alrawneq station

15/01/2014

45

1%

13120254

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه مواد منفجره (milling
machines)

15/1/2014

20,000

1%

13120255

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

head valves for well heads

2/12014

25,000

1%

13120256

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

LAUNCHRING & RECEIVERING TRAPS

2/1/2014

15,000

1%

13120257

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

طراحی ، تهیه و نظارت بر سیستم آتش نشاتی خودکار برای ساختمان بخشد برق همراه با تهبه تجهیزات آتش نشانی

20/1/2014

410

1%

13120258

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

CROSS SETION OF VALVES

30/12/2013

1%

13120259

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

EQUIPMENT FOR RIG MECHANICS WORKSHOP

30/12/2013

1%

13120260

عمران و راه سازی

Civil Works for BUT

26/12/2013

100

1%

13120261

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ، نصب وراه اندازی آزمایشی دوربین های مراقبتی برای اداره برق نجف

14//2014

45

1%

13120262

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تعویض شبکه برق منطقه الحارثیه

29/12/2013

410

1%

13120263

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تعویض شبکه برق منطقه الداودی

30/12/2013

410

1%

13120264

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

گسترش شبکه برق جاده الحسینیه در بغداد

7/1/2014

105

1%

کربلا

13120265

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

گسترش شبکه برق جاده الحسینیه در بغداد (فاز دوم)

7//1//2014

185

1%

کربلا

13120266

عمران و راه سازی

ساخت مدرسه 18 کلاسه در منطقه الحسینیه

9/1/2014

145

1%

کربلا

13120267

عمران و راه سازی

ساخت کارگاه همراه با تجهیزات

9/1/2014

185

1%

کربلا

13120268

عمران و راه سازی

احداث ساختمان اداره شهرداری الحر

9/1/2014

205

1%

کربلا

13120269

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای شبکه فاضلاب منطقه جدول الغربی

7/1/2014

185

1%

کربلا

13120270

آب و فاضلاب و محیط زیست

احداث ایستگاه دفع نهایی فاضلاب

5/1/2014

225

1%

کربلا

13120271

عمران و راه سازی

ساخت مخازن خرما در منطقه الخیرات

9/1/2014

145

1%

کربلا

13120272

عمران و راه سازی

ساخت مرکز بهداشتی در منطقه الشریعه

7/1/2014

185

1%

کربلا

13120273

عمران و راه سازی

احداث تعدادی جاده در منطقه زهکش های جابر دوم

5/1/2014

205

1%

کربلا

13120274

عمران و راه سازی

احداث ساختمان اطلاعات + ساخت 2 اتاق برای حراست

7/1/2014

145

1%

کربلا

13120275

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

حمل و نقل مواد اولیه در بخش های تولیدی کارخانه سیمان نجف

29/12/2013

125

1%

نجف

13120276

عمران و راه سازی

اجرای عملیات زیربنایی دریایی در بندر بزرگ فاو

12/1/2014

13,035

1%

13120277

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای شبکه قاضلاب بسته با لوله در بخش عین تمر

30/12/2013

165

1%

کربلا

13120278

عمران و راه سازی

احداث ساختمان امام علی در استان نجف

14/12014

65

1%

نجف

13120279

عمران و راه سازی

ساخت مسجد در منطقه مداین استان بغداد

14/1/2014

45

1%

بغداد

13120280

عمران و راه سازی

ساخت مسجد امام هادی در استان المثنی

9/1/2014

45

1%

المثنی

13120281

عمران و راه سازی

ساخت مسجد امام المنتظر در استان المثنی

7/1/2014

45

1%

المثنی

13120282

عمران و راه سازی

ساخت مسجد الغربی در استان کربلا

9/1/201

45

1%

کربلا

13120283

عمران و راه سازی

ساخت مسجد در اداره الرصافه بغداد

9/1/201

45

1%

بغداد

13120284

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد الوائلی

7/1/2014

65

1%

13120285

عمران و راه سازی

ساخت آزمایشگاه های دانشکده علوم تربیتی

7/1/2014

205

1%

13120286

عمران و راه سازی

ساختمان ورزشگاه . سایت و نمازخاته دانشگاه

7/1/2014

205

1%

13120287

عمران و راه سازی

احداث ساختمان شعبه مرکز آموزشهای نفتی

26/12/2013

205

1%

13120288

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

CROSS SECTION OF VALVES

30/12/2013

1%

13120289

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

EQUIPMENT FOR RIG MECHANICS WORKSHOP

30/12/2013

1%

13120290

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Production line for base and collar rings for LPG cylinders

19/1/2014

1,220

1%

13120291

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه سیم های جوش همراه با ماده فلکس

29/12/2013

205

1%

13120292

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه دستگاه ethan collar

29/12/2013

125

1%

13120293

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه دستگاه پرس سیلندر و دستگاه کاتر

29/12/2013

125

1%

13120294

عمران و راه سازی

ساخت مرکز اقلیت های سریانی و ارتودکسی

12/1/2014

85

1%

13120295

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه غلات در استان المثنی

30/12/2013

410

1%

مثنی

13120296

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای شبکه آب در منطقه البلدیات

26/12/2013

85

1%

میسان

13120297

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه آجر نسوز برای کارخانه

12/1/2014

125

1%

13120298

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

مجهزسازی آسیاب کارخانه سیمان کوفه

7/1/2014

85

1%

13120299

آب و فاضلاب و محیط زیست

خرید دستگاه های آزمایشگاهی چندمنظوره

5/1/2014

125

1%

13120300

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supplying semi finished parts

14/1/2014

85

1%

13120301

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supplying hot rolled steel sheets,stainless steel round bars,cabon steel pipes

15/1/2014

85

1%

13120302

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

supplying Electric meter(three types)

19/1/2014

125

1%

13120303

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

supplyying polyvinyl acetal enameled or polyvinyl formal round copper winding wire

14/1/2014

85

1%

13120304

عمران و راه سازی

احداث پیاده رو و آسفالت منطقه العسکری در منطقه السلام

26/12/2013

125

1%

میسان

13120305

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه السجاد

25/12/2013

125

1%

میسان

13120306

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات برق رسانی به منطقه الفنانی

25/12/2013

85

میسان

13120307

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای فیدر 11کیلوولتی البتیره و شبکه الکتریکی تابع ان در بخش العماره

25/12/2013

205

میسان

13120308

عمران و راه سازی

احداث پیاده رو و جدول میانی منطقه الاخلاص

26/12/2013

205

میسان

13120309

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های آب تصفیه شده برای یکی از پروژه های شرکت

29/12/2013

45

13120310

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

ارائه خدمات تطبیقی ISO9004,2008 و ارائه خدمات مشاوره ای به شرکت

29/12/2013

45

پست بعدی

مناقصات 2013/12/16

د دسامبر 16 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13120311 نفت، گاز و پتروشیمی تهیه فرآورده های روغن گاز برای اداره انرژِی الکتریکی 29/12/2013 — 1% — 13120312 برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی FILM DIGITIZER FS50 B 12/1/2014 85 1% — […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق