مناقصات عراق 2013/11/26

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13110622

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه کابین کولر دار

10/12/2013

205

1%

13110623

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Cooling Tower Electrical Substation

18/12/2013

10,000

1%

13110624

عمران و راه سازی

پروژه گسترش خیابان اصلی ورودی منطقه

11/12/2013

85

1%

13110625

خدمات عمومی و حرفه ای

مناقصه حمل و نقل عمومی کارمندان پالایشگاه میانه

11/12/2013

85

1%

13110626

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه میکروسکوپ نوری معکوس فلزات GX71

12/12/2013

125

1%

13110627

عمران و راه سازی

ساخت کارگاه عملیات سرویس و نگه داری در پالایشگاه ذی قار

17/12/2013

45

1%

ذی قار

13110628

عمران و راه سازی

احداث ساختمان آزمایشگاه در واحدهای جدید

4/12/2013

1%

13110629

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای پروئژه آب القیاره همراه با اجرای شبکه های آب مرکز بخش و روستاهای اطراف

8/12/2013

85

1%

نینوا

13110630

عمران و راه سازی

ساخت ورودی های شمالی و جنوبی برای منطقه القیاره

8/12/2013

85

1%

نینوا

13110631

عمران و راه سازی

ساخت آزمایشگاه برای کاشت سلول های گیاهی در منطقه الفرقان

8/12/2013

125

1%

نینوا

13110632

عمران و راه سازی

احداث ساختمان درمانگاه روستاهای الحدیقه و خربدان همراه با کلیه تجهیزات

8/12/2013

185

1%

نینوا

13110633

عمران و راه سازی

احداث ساختمان درمانگاه روستاهای القاهره و الرشیدیه همراه با کلیه تجهیزات

8/12/2013

305

1%

نینوا

13110634

عمران و راه سازی

ساخت بخش زنان و زایمان در بیمارستان البعاج

8/12/2013

65

1%

نینوا

13110635

عمران و راه سازی

احداث جاده المجر-العدل با مسافت 15 کیلومتر

8/12/2013

410

1%

میسان

13110636

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات الکتریکی برای اداره برق میسان

9/12/2013

165

1%

میسان

13110637

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مدرسه 6 کلاسه النجاح

8/12/2013

85

1%

میسان

13110638

عمران و راه سازی

ساخت میدان با پوشش چمن مصنوعی همراه با 500 صندلی برای تماشاچیان

8/12/2013

165

1%

میسان

13110639

عمران و راه سازی

ساخت درمانگاه در منطقه الجامعه

12/12/2013

85

1%

دیوانیه

13110640

عمران و راه سازی

ساخت مرکز تخصصی قلب و جراحی چشم پزشکی

12/12/2013

245

1%

دیوانیه

13110641

نفت، گاز و پتروشیمی

METHANOL CH3OH

5/1/2014

85

1%

13110642

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

PROPANE & BUTANE SAND FILTER

5/1/2014

85

1%

13110643

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

AFFF FROM 3%(LIGHT WATER)

5/1/2014

85

1%

13110644

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

METALS

16/12/2013

205

1%

13110645

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

VALVE & FITTING

16/12/2013

205

1%

13110646

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

VALVE & FITTING

16/12/2013

205

1%

13110647

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

VALVE & FITTING

16/12/2013

205

1%

13110648

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

SPARE PART FOR PUMP

16/12/2013

205

1%

13110649

عمران و راه سازی

پروزه گسترش جاده اصلی ورودی شرکت

11/12/2013

85

1%

13110650

آب و فاضلاب و محیط زیست

بازسازی پروزه های آب مرکزی و یستگاه های فرعی آن

8/12/2013

245

1%

13110651

عمران و راه سازی

احداث ساختمان ثبت احوال در منطقه الشوره

8/12/2013

370

1%

پست بعدی

ضوابط صدور مجوز واردات کالا به عراق

س نوامبر 26 , 2013
  ضوابط صدور مجوز واردات کالا به عراق   مدارک لازم: کارت عضویت در اتاق بازرگانی کارت واردات فرم تکمیل شده ثبت سفارش وزارت بازرگانی که در آن موارد زیر باید ذکر شود نام واردکننده آدرس واردکننده نام کالا مقدار کشور سازنده مرز ورودی نامه از درخواست کننده واردات (اگر […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق