افتتاح پروژه آب بهداشتی در مدائن عراق

استاندار بغداد از افتتاح پروژه آب بهداشتی در مدائن خبر داد ،، اين پروژه توسط یک شرکت عراقی با هزینه 66 میلیارد در طول 23 ماه برای پوشش 800 هزار هکتار آب مورد نیاز کشاورزی انجام خواهد شد.

وی افزود که 100 ها پروژه دیگر به دلیل عدم تخصیص بودجه مالی به آنها متوقف شده اند که استانداری اکنون درخواست بودجه مالی برای انجام کرده است .

منبع: السومریه نیوز

پست بعدی

افزايش ميزان تأمين مالي پروژه ها

ی سپتامبر 27 , 2015
بانك مركزي عراق به مناسبت روزصلح جهاني خبر داد ميزان وام پروژه های كوچک و متوسط را یک و نیم برابر یعنی از يك تريليون به يك و نيم تريليون دینار افزایش داده است. اين وامها جهت تشويق بخش خصوصي و ايجاد فرصتهاي شغلي به پروژه های کوچک و متوسط […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق