مناقصات عراق 2015-04-11

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15040115

اجرای عملیات تکمیلی برای ساخت آزمایشگاه کامپیوتر همراه با مجهز سازی آن

20/4/2015

205

1%

ذی قار

15040116

اجرای عملیات تکمیلی برای احداث خیابان ها و پیاده رو در مسکن صنعتی فاز یک

20/4/2015

815

1%

ذی قار

15040117

Supply of scaffolding for maintenance for the West Qurna-2, Republic of Iraq

10/5/2015

1%

بصره

15040118

Supply of Protective equipment for 2015-2017 for the West Qurna-2, Republic of Iraq

10/5/2015

1%

بصره

15040119

Supply of materials for 2015-Platforms for the West Qurna-2, Republic of Iraq

10/5/2015

1%

بصره

15040120

Supply of Perkins generators spares and consumable for infrastructure maintenance for the West Qurna-2, Republic of Iraq

10/5/2015

1%

بصره

15040121

تهیه BUILDING & BUILDERS MATERIAL

6/5/2015

125

1%

بغداد

15040122

PROVISION FOR SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF PRE-CAST CONCRETE SECURITY WALLS AROUND GIFT AREA FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V., GARRAF OPERATIONS

20/5/2015

1%

15040123

احداث خیابان های اصلی در مناطق مختلف در شهر الناصریه

21/4/2015

815

1%

ذی قار

15040124

Announcement request forpartnership

30/4/2015

1%

بغداد

15040125

Supply 300 ton Alminum rode 9.5 mm

28/4/2015

85

1%

ذی قار

15040126

تهیه سیستم های موشکی مکانیکی به تعداد 8 عدد با ظرفیت 10000 لیتر

26/4/2015

1%

بابل

15040127

parts generator

6/5/2015

45

1%

بغداد

15040128

Supply of Stanley Tools

6/5/2015

85

1%

بغداد

15040129

Compressor & vacuum pump

26/5/2015

1%

بغداد

15040130

PURCHASING SPECIFICATION OF OIL DISPERSANT

26/5/2015

1%

بغداد

15040131

FLUOROPROTEIN FOAM COMPOUND 3% AQUEOUS FILM FORMING FOAM COMPOUND 3% AQUEOUS FILM FORMING FOAM COMPOUND 1%

26/5/2015

1%

بغداد

15040132

INSTRUMENT & METERS

26/5/2015

1%

بغداد

پست بعدی

الزام خريد توليدات داخلي توسط دولت عراق

د آوریل 13 , 2015
وزير صنايع ومعادن عراق نصیر العیساودی طي مصاحبه ای خبری گفت دولت به وزارت خانه ها دستور داد تمام مواد مورد نیازشان را از تولیدات ما تهیه کنند وی خاطر نشان کرد این عمل گامی مهم در بهبود اقتصاد کشور خواهد داشت تاریخ: 12/04/2015 منبع: السومرية نيوز   تحلیل رایزن […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق