۶ تریلیون دینار وام وزارت نفت عراق به برق عراق


تاریخ : ‏۴‏/۵‏/۲۰۱۶

منبع : السومریه نیوز

مدیرکل بخش فرآورده های نفتی وزارت نفت علی عبدالکریم الموسوی با اشاره به اینکه وزارت نفت از سال ۲۰۱۰ بصورت اعتباری اقدام به تجهیز روغن، گاز و گازوئیل و غیره برای تامین سوخت وزارت برق کرده است و باتوجه به اینکه بعد از کنترل پالایشگاه بیجی توسط داعش عراق ۴۵% از نیاز تولید فرآورده های نفتی خود را از دست داده و منجر به این شد که ما یحتاج خود را از خارج و به قیمت بالایی وارد کند . در مصاحبه ای اعلام کرد که وام وزارت نفت به وزارت برق بالغ بر ۶ تریلیون میباشد

سخنگوی وزارت برق مصعب مدرس گفت وزارت برق عراق با اصلاح واحدهای تولید برق، توانسته تولید را به ۱۱ مگاوات برساند

تحلیل رایزن بازرگانی:

معمولا هر ساله در ابتدای فصل گرما، مردم عراق در اعتراض به وضعیت برق در استانهای مختلف اقدام به تظاهرات میکنند. یکی از دلایل کمبود برق تولید زیر ظرفیت، کمبود سوخت بویژه نبودن گاز طبیعی بعنوان سوخت است.

پست بعدی

وبگاه های مراکز و شرکتهای دولتی عراق

چ مه 25 , 2016
   نهادهای حکومتی http://www.Iraqipresidency.net ریاست جمهوری http://www.Presidency.iq http://www.Pmo.iq نخست وزیری http://www.Parliament.iq مجلس شورای عراق http://www.Cor.iq http://www.Comsec.iq دبیرخانه هیات وزیران http://www.Cabinet.iq   وزارت خانه ها http://www.Humanrights.gov.iq وزارت حقوق بشر http://www.Imariskan.gov.iq وزارت عمران و مسکن http://www.Moch.gov.iq http://www.Industry.gov.iq وزارت صنایع و معادن http://www.Itp.gov.iq مدیریت ترافیک http://www.Moi.gov.iq http://www.Mawardmaiya.gov.iq وزارت منابع آب http://www.Mfa.gov.iq وزارت امور […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق