پیوستن عراق به موسسه بیمه سرمایه گذاری و ضمانت صادرات

در حالی که بانک مرکزی عراق با عضویت عراق در موسسه بیمه سرمایه گذاری و ضمانت صادرات موافقت نموده بود حال خبر میدهد که موسسه نیز با عضویت عراق در آن موافقت کرده است. عراق معتقد است عضویت وی در این موسسه موجب افزایش صادرات و سرمایه گذاری خارجی عراق، و حمایت از سرمایه گذاری عراق در کشورهای عضو خواهد شد. شاید عضویت عراق در مجامع بین المللی و عربی بانکی و مالی، موجب حرکت و ساماندهی سیستم بانکی داخلی آن گردد. عراق در حال حاضر تلاش زیادی برای جذب سرمایه خارجی میکند و امیدوار است که عضویت وی در اینگونه مجامع و موسسات به این مهم نیز کمک نماید.

تحلیل رایزن بازرگانی:

این موسسه در سال 1/8/1994 با هدف توسعه سرمایه گذاری و ضمانت صادرات کشورهای اسلامی عضو، جهت توسعه، حفاظت و تضمین سرمایه گذاری در سازمان همکاری های اسلامی با همکاری بانک توسعه اسلامی بر طبق موازین اسلام با 39 عضو، از جمله ایران تشکیل شد. یادداشت تفاهمی میان صندوق ضمانت صادرات ایران و این موسسه با هدف افزایش ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق ضمانت صادرات ایران و واگذاری ریسک از طریق قرارداد اتکایی به این موسسه، در تاریخ15/7/1388 به امضاء رسیده است. با توجه به این موضوع که تا به حال موسسه مالی معتبری برای اعتبار سنجی و صدور ضمانت نامه صادراتی اتکایی در عراق وجود نداشت. امید است عضویت عراق در این موسسه و همکاری بانک مرکزی عراق با آن، بتواند این کمبود را جبران و به توسعه فعالیت های صندوق ضمانت صادرات در پوشش بیمه ای کم ریسک صادرات به عراق کمک نماید.

تاریخ انتشار: ‏پنجشنبه‏، 2013‏/05‏/30

منبع: روزنامه الصباح الاقتصادي

پست بعدی

پروژه تاکسی رودخانه ای بغداد، در پی کاهش ترافیک

چ ژوئن 19 , 2013
وزیر راه عراق گفت که یک سرویس تاکسی جدید، ساکنان بغداد و بازدیدکنندگان را قادر خواهد ساخت تا در شهر با سادگی بیشتر تردد کنند. این سرویس در اواخر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. هدف این پروژه که در 11 ژوئن اعلام شد، روان سازی ترافیک در پایتخت، […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق