تحویل مدیریت مالی واردات مرز مهران به شورای استان واسط

به گفته استاندار واسط مالک خلف وادی برای انتقال امور مالی و تبادلی در مرز زرباطیه رای گیری انجام شد وقرار بر این شد تاامور مالی مرزمهران به شورای استان انتقال وتحت نظر این سازمان باشد وی نیز گفت با این قانون جدید از وارد کننده حمایت شده واز سوء استفاده كردن ترخيص كاران جلوگیری خواهد شد

تاریخ: 18/04/2015

منبع: السومرية نيوز

تحلیل رایزن بازرگانی:

بدلیل فساد مالی بیش از حد در گمرکات مرزی عراق، بویژه مرز مهران، برخی از صادرکنندگان ایرانی، صادرات از مرز شلمچه را که به مراتب دورتر از مهران به بغداد است، ترجیح میدهند. در صورت نظارت صحیح بر تغییرات قانونی انجام شده، انتظار میرود این روند اصلاح گردد.

پست بعدی

ضرورت تقویت بخش معدن در عراق

ی آوریل 19 , 2015
به گفته کارشناسان عراق با توجه به داشتن معادن مختلف نیازمند تقویت اقتصاد خود در بخش خدمات فلزات در کنار صنعت نفت و سایر صنایع می باشد. این در حالی است که تنها منبع درآمدزایی کشور صنعت نفت محسوب می شود. تاریخ: 16/04/2015 منبع: شبکه الصباح تحلیل رایزن بازرگانی: وزارت […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق