تعویق اجرای قانون تعرفه گمرکی عراق بدلیل اجرایی نشدن آن در اقلیم کردستان عراق

كميته اقاليم و استانهاى كشور روز جمعه گذشته اعلام کردند : بعضی از استانهای مرزی کشور از اجرای قانون تعرفه گمرگی بعلت عدم اجرا در دیگر استانهای مرزی کشور ، اعتراض نمودند. آقای عبادی نخست وزیر کشور ، روز پنجشنبه اظهار داشتند : اجرای قانون تعرفه گمرگی بعلت عدم آمادگی مرزهای کشور بعویق افتاده و اجرای آن نیاز به جلوگیری از فساد و دوگانگی میباشد.

خانم وفاء کاظم عضو کمیته اعلام کردند : همه استانها کشور ، مخصوصا” در این مرحله بحرانی اقتصادی کشور و افت قیمتهای نفت ، موافق اجرای قانون تعرفه گمرگی هستند ، اما اجرای این قانون در مرزهای جنوبی و عدم اجرای آن در مرزهای شمالی کشور موجب میشود برخی از تجار مسیر خود را به سوی مرزهای کردستان تغییر و از امکانات و تسهیلات ورود کالاها از آن مرز استفاده نمایند.

تحلیل رایزن بازرگانی:

از ابتدای هفته گذشته که قانون تعرفه گمرکی به اجرا درآمد تجار در بصره از ورود کالا از مرزهای زمینی و آبی خودداری نمودند و کامیونهای خروجی از مرزهای آبی و خاکی از 4تا6 هزار عدد به 280 عدد به طور متوسط در روز رسید. در مرزهای چزابه، مهران و خسروی این قانون اجرا شد ولیکن با چشم پوشی مسئولین درکم اظهاری مساله تعدیل گردید. ولیکن در مرزهای کردستان عراق این قانون به اجرا درنیامد که موجب نارضایتی مردم و اعتراضات و تظاهرات تجار و در نهایت تعویق قانون گردید.

از سوی سایت نخست وزیری دلیل تعویق این قانون، آمادگی ناکافی مرزها اعلام و نخست وزیر عراق آمادگی آنها را در اسرع وقت خواستار شد.

پست بعدی

مشکلات گمرکات عراق برای اجرای قانون تعرفه گمرگی

ش آگوست 8 , 2015
کمیته گمرکی عراق اعلام کردند : اجرای قانون تعرفه گمرگی در حال حاضر امکان پذیر نمیباشد و طی بیانیه ای اظهار داشتند : کمیته مالی با حضور جناب آقای حیدر العبادی، جلسه ای طولانی تشکیل و مشکلات و موانع اجرای قانون تعرفه گمرکی در مرزهای کشور را مورد بحث و […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق