همراهان محترم سایت رایزنی بازرگانی ایران در لبنان با توجه به اینکه روز جاری سایت رایزنی مورد حمله هکری قرار گرفت از اینکه ساعاتی از دسترس خارج شد از شما پوزش میطلبیم هاست میهن وب در عرض کمتر از نیم ساعت سایت ما را به حالت عادی برگرداند. جا دارد […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق