تماس با ما

تماس تلفنی صرفا از طریق تلفن ثابت تهران:

02191692321

لطفا پیش از هر گونه اقدامی از آمادگی شرکت خود برای صادرات مطمئن شوید

برای پیش ارزیابی آمادگی صادرات وارد صفحه مربوطه شوید

ارزیابی آمادگی صادرات

شماره فکس:

0098-21-22664044

میتوانید ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق