هزینه تولید مرغ داخل عراق بالاست

مدير بخش دامداري ذي قار از بالا بودن هزينه توليد مرغ داخلي خبر داد ، با اشاره به كيفيت پایین مرغهای وارداتی بویژه مرغ برزیلی بدلیل آنرا سوء انبارداری و دوري كشور صادركننده دانست. وی بالابودن هزينه توليد داخلي را قیمت خوراک طیور و نگهداری و غیره عنوان کرد.

تحلیل رایزن بازرگانی:

در حال حاضر مرغ ایران بیشترین سهم بازار عراق را به خود اختصاص داده است. هر چند سیستم آماری دقیقی در عراق وجود ندارد ولیکن طبق اظهار نظر تجار بزرگ این کالا در عراق بیش از 60 درصد مرغ داخل عراق ایرانی است. دلیل آن نیز اطمینان مردم از ذبح شرعی (حلال بودن) و طعم خوب آن در مقایسه با مرغ ترکیه، برزیل و اکراین است که به ترتیب دارای سهم بازار مناسبی در بازار عراق هستند. لازم به ذکر است ممنوعیت ورود مرغ ترکیه به دلیل آنفولانزای و دریافت عوارض اضافی از آن در ماه های اخیر باعث کاهش توان رقابتی آن با مرغ ایران شده است.

منبع: السومريه نيوز

پست بعدی

كمبود آب در عراق

ش سپتامبر 26 , 2015
وزير منابع آب عراق در بيانيه اي گفت :عراق به دلیل عدم عمل کردن کشورها به تعهداتشان فقط به 30% از سهمیه آب اختصاص داده شده به این کشور دسترسی دارد. وی افزود که در صورت ادامه این وضعیت کشور عراق به سازمان ملل روی خواهد برد ، با اشاره […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق