کشورعراق به دلایل متعددی از بحران مسکن رنج می برد

مهمترین دلایل بحران مسکن عراق به شرح ذیل است:

  1. قدیمی بودن سيستم ها وقوانين
  2. ذینفع بودن برخی مسئولین حکومتی در این عرصه
  3. دولتی بودن 70 درصد از زمينهاي داخل واطراف شهرستانها
  4. زراعی بودن زمینهای مذکور

یکی از تسحیلاتی که دولت میتواند از طریق وزارت مسکن برای حل این بحران ارائه دهد، ارائه وام بلندمدت و زمین دولتی در مکان مناسب است. البته محوطه سازی و ارائه خدمات به زمینهایی که ممکن است دولت ارائه دهد از معضلات این امر خواهد بود

دولت به تنهایی نمیتواند از عهده ساخت میلیونها واحد مسکونی بر آید. لازم است بخش خصوصی نیز در این امر دخیل باشد. آمار وزارت برنامه ریزی نشان میدهد تا به حال 84.4 درصد از واحدهای مسکونی توسط بخش خصوصی و 15.6درصد نیز توسط دولت تامین گردیده است. لازم به ذکر است توانایی بخش خصوصی به علت بی ثباتی اقتصادی و جنگهای متعدد کاهش یافته است.

بغیر از واگذاری زمین رایگان، ساخت بلند مرتبه ها یکی دیگر از راه حلهای فوری حل مشکل فعلی است.

تحلیل رایزن بازرگانی:

یکی از تجربیات کشورمان در حل مشکل مسکن، طرح مسکن مهر است که بجز در تهران در اکثر استانهای کشور نتیجه مطلوب و رضایت بخشی داشته است. پیشنهاد میشود این طرح و قوانین مربوطه با جزئیات، ترجمه شده و برای انعکاس به وزارت مسکن کشورهای محل ماموریت در اختیار نمایندگی ها و اینجانب قرار گیرد.

انتقال اینگونه تجربیات و قوانین پیشرفته اقتصادی و اجتماعی کشورمان، بر همکاری با کشورهای دوست تاثیر بسیار زیادی داشته و بدون صرف هزینه های هنگفت راه را برای تعاملات بسیاری باز مینماید.

 

عنوان: تاریخ انتشار: 19/11/2013

منبع: روزنامه الصباح

پست بعدی

مناقصات 2013/11/28

پ نوامبر 28 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13110652 عمران و راه سازی ساخت شعبه های فرعی اداره کل ثبت احوال همراه با کلیه تجهیزات در در 3 ناحیه مختلف 8/12/2013 85 1% نینوا 13110653 عمران و راه سازی ساخت ورودی های شمالی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق