ملاقات رایزن بازرگانی ایران و رایزن بازرگانی کره جنوبی در بغداد


طی جلسه ای که در محل دفتر رایزنی بازرگانی کره (کوترا) برگزار شد و دو رایزن در خصوص تامین مصالح ساختمانی پروژه 110 هزار واحدی کره جنوبی در بغداد توسط شرکتهای ایرانی و اجرایی شدن قانون تعرفه گمرکی مذاکره نمودند

مقرر شد موضوع به شرکت هانوا بعنوان مجری پروژه بسمایه منتقل و در صورت توافق شرکتهای ایرانی برای مذاکره دعوت شوند، ولیکن بدلیل متعدد بودن پیمانکاران دست دوم و تامین کننده زیاد این پروژه امکان تامین مستقیم مصالح آنرا بسیار کم دانستند.

پست بعدی

مجلس عراق تعویق اجرای قانون تعرفه گمرکی را تصویب کرد

ش مه 9 , 2015
  عنوان : مجلس عراق تعویق اجرای قانون تعرفه گمرکی را تصویب کرد تاریخ: 09/05/2015 منبع: الصباح الجدید مجلس عراق روز پنجشنبه گذشته به ریاست سلیم الجبوری و با حضور 255 نفر از نمایندگان، به تعویق اجرای قانون تعرفه گمرکی رای دادند.   عنوان:در قانون تعرفه تساوی و شرایط ویژه […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق