۱% مالیات از کالاهای وارد شده از مرزهای زمینی بصره (شلمچه و سفوان کویت)

شورای استان بصره، مدیریت مرزها را برای امتناع از دریافت مالیات ۱% از کالاهای وارداتی از مرزهای زمینی شلمچه با ایران و سفوان با کویت، تحت پیگرد قانونی قرار داد، در حالی که مرزهای دریایی این مصوبه را اجرا میکنند.

شحمانی مدیر مرزهای مذکور گفت ما منتظر حکم دادگاه هستیم که این مصوبه را تایید یا لغو میکند و این حکم در شورای بصره با حداکثر آراء تصویب شده است و درآمد ناشی از این مالیات صرف بازسازی راه های ورودی و زیرساختهای مرز خواهد شد.

تحلیل رایزن بازرگانی:

با وجود درآمد نفتی بالای عراق و جمعیت کمتر آن نسبت به ایران، بدلیل عدم تخصیص کارشناسی بودجه و فساد اداری بالا، استانها به جبران نیازهای عمرانی خود از طریق دریافت مالیات و عوارض به طرق مختلف از مردم میپردازند. این نیز یک نمونه از آنهاست.

تاریخ : ۸/۱۲/۲۰۱۴

منبع: سومریه نیوز

پست بعدی

نخستین نمایشگاه خدمات فنی-مهندسی ایران در عراق

پ دسامبر 11 , 2014

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق