مناقصات عراق 2015/02/23

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15020266

عمران و راه سازی

احداث دو فضای خاکی همراه با پایه بتنی برای تجهیزات حفر Ow23 برای دو چاه (L10 و L11)

10/3/2015

125

1%

میسان

15020267

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه ، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب در ایستگاه جداسازی گاز نوز با ظرفیت 25 متر مکعب

10/3/2015

125

1%

میسان

15020268

عمران و راه سازی

احداث ساختمان محل سری در محل شرکت نفت میسان و دو اتاق نگهبانی

10/3/2015

85

1%

میسان

15020269

نفت، گاز و پتروشیمی

تهیه تجهیزات تست نفت برای شرکت

26/3/2015

65

1%

میسان

15020270

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

supply of Electrical (Junction boxes, Cables and accessories) for the West Qurna-2, Republic of Iraq

24/3/2015

1%

بصره

15020271

عمران و راه سازی

Provision of Various Civil Construction Works for the West Qurna (Phase 2) Project

22/3/2015

1%

بصره

15020272

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Provision of Microwave Telecommunication Services (Internet) for the West Qurna 2 Project Objects, Republic of Iraq

23/3/2015

1%

بصره

15020273

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Provision of IT Service remotely (Support of Production and Business applications

23/3/2015

1%

بصره

15020274

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of Brownfield Modernization Works at the West Qurna (Phase 2) Oilfield

25/3/2015

1%

بصره

15020275

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of production logging and slick line service in the Mishrif formation in West Qurna field (phase 2), Republic of Iraq

24/3/2015

1%

بصره

15020276

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of Mud Logging Services

15/3/2015

1%

میسان

15020277

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

Tender Extension) Purchase of Propane Refrigeration Packages for GPP

4/3/2015

500

1%

میسان

15020278

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Purchase of Truck batteries, Air conditioner, UPS, Air compressor and Salty water pumps for production facilities

19/3/2015

100

1%

میسان

15020279

خدمات عمومی و حرفه ای

تعمیر نگهداری محل مخازن همراه با کارگاه در CPECC در الاحدب النفتی

3/3/2015

1%

واسط

15020280

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Provision and Installation of Mesh Network and Associated Systems

22/3/2015

100

1%

میسان

15020281

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Purchase of Beddings

19/3/2015

100

1%

میسان

15020282

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

تهیه مواد شیمیایی برای پروژه های تصفیه آب

10/3/2015

1%

واسط

15020283

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Supply of Three Wheel Loader Backhoes

30/6/2015

1%

بغداد

15020284

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Supply of Three Wheel Loader Backhoes

30/6/2015

1%

بغداد

15020285

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Supply of one Hydraulic Crawler Excavator & one Wheel Backhoe

30/6/2015

1%

بغداد

15020286

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Supply of Two Water Tankres

30/6/2015

1%

بغداد

پست بعدی

مناقصات عراق 2015/2/25

پ فوریه 26 , 2015
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15020287 بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات LOWER COMPLETION TOOLS PURCHASING FOR 6 HORIZONTAL WELLS 5/3/2015 100 1% میسان 15020288 برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی Supply of control cables for Nassiriyah Thermal […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق