مناقصات عراق 2015-04-28

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15040345

Rental Akshak to Stations

8/5/2015

85

1%

15040346

Operation of Electronic Footprint Staff Time

14/5/2015

85

1%

بصره

15040347

Renting of Cafeteria

23/5/2015

45

1%

15040348

INVESTMENT OPPORTUNITY TO BUILD ,OWN AND OPERATE THREE (3) SOLAR POWER PLANTS AND ONE WIND FARM POWER PLANT

27/5/2015

1%

نجف

15040349

Oils supplying

24/5/2015

125

1%

بابل

15040350

Starting Motor

24/5/2015

1%

بابل

15040351

اصلاح بخش اضافی و بیرون از ساختمان جدید

10/5/2015

125

1%

بغداد

15040352

مجهز سازی ایستگاه مانیتور تشعشعات زیست محیطی همراه با تحلیلگر اشعه گاما

6/5/2015

85

1%

بغداد

15040353

Medical Supplies

17/5/2015

1%

بغداد

15040354

phototherapy – LED (blanket

18/5/2015

1%

بغداد

15040355

Laboratory Appliances

25/5/2015

1%

بغداد

15040356

National Consultant for Facilitation of TOT Trainings for NGOs Directorate Staff and Iraqi NGOs / UNDP Iraq

9/5/2015

1%

15040357

تهیه لوازم یدکی برای سازه های سطحی و ایستگاه برق در الاحدب النفتی

14/5/2015

1%

واسط

15040358

اجرای فضای خاکی همراه با سالن بتنی برای دستگاه حفر O.W23 برای چاه L13

28/5/2015

85

1%

میسان

15040359

بارگیری و تخلیه 150 تن خاک معمولی از معادن به کارخانه سیمان کرکوک

18/5/2015

85

1%

بغداد

15040360

ساخت و بهبود و گسترش شبکه های برق در بخش الشطره

10/5/2015

125

1%

ذی قار

پست بعدی

اخبار مرتبط با اجرایی شدن قانون تعرفه گمرکی عراق

ج مه 8 , 2015
  مخالفت استاندار ميسان با تعرفه جديد عنوان : تاریخ: 29/04/2015 منبع: السوميه نيوز استاندار ميسان طي مصاحبه اي مخالفت خود را با تعرفه گمرکی جدید اعلام کرد. وی گفت درحال حاضر عراق در وضعیت سختی بسر میبرد مر دم در حال جنگ با تروریست هستند ودولت به جای کمک […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق