وزارت برنامه ریزی عراق: امسال پروژه جدید نداریم

وزارت برنامه ریزی عراق اعلام کرد که پروژه های جدید در بودجه سال 2015 تصویب نشده و تنها پروژه های موجود ادامه خواهد یافت. همچنین پیش بینی نمود که میزان فقر در عراق 30% افزایش داشته باشد.

تاریخ: 21/2/2015

منبع: السومریه

 

تحلیل رایزن بازرگانی:

بدلایل جنگ داخلی، کاهش قیمت نفت و از دست دادن برخی منابع درآمدی که در اشغال داعش قرار گرفته است، کاهش شدید بودجه ملی را طی سال جاری شاهد هستیم. بعلاوه بودجه بخش نظامی نیز افزایش داشته و کاهش سایر بخش ها در بودجه، باعث کاهش پروژه های عمرانی گردیده است. فلذا پیش بینی میشود، صادرات خدمات فنی و مهندسی و پرداخت به پروژه های در دست انجام، طی سال جاری به شدت کاهش داشته باشد.

پست بعدی

توقف کشاورزی در استان دیالی

د فوریه 23 , 2015
تولیدات کشاورزی در مناطق گسترده ای از استان دیالی بدلیل مشکلات امنیتی ناشی از حملات تروریستی داعش متوقف گردیده است و با توجه به عدم وجود برنامه ای برای احیای کشاورزی در این مناطق آزاد شده سرنوشت هزاران کشاورز این استان زیر سوال می باشد. منبع: السومریه نیوز تاریخ: 22/02/2015 […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق