مناقصات عراق 2015/2/25

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15020287

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

LOWER COMPLETION TOOLS PURCHASING FOR 6 HORIZONTAL WELLS

5/3/2015

100

1%

میسان

15020288

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Supply of control cables for Nassiriyah Thermal power station

3/3/2015

125

1%

15020289

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Supplying Air Compressors and Air dryer Nassiriyah Thermal power station

2/3/2015

205

1%

بغداد

15020290

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of Lifting Equipment Inspection and Recertification in PCH Halfaya Oilfield

5/3/2015

100

1%

میسان

15020291

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Provision of Installation and Routine Maintenance Service for Well Head Control panels

9/3/2015

100

1%

میسان

15020292

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Purchase of CCTV Upgrading Materials for CPF1

9/3/2015

100

1%

میسان

15020293

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of PVT sampling and express PVT analysis in West Qurna-2 Field, Republic of Iraq

12/3/2015

1%

بصره

15020294

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of Reservoir fluid testing services (FULL TEST) for West Qurna (phase 2), Republic of Iraq

9/3/2015

1%

بصره

15020295

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای خطوط انتقال فاضلاب همراه با ایستگاه نهایی در بخش الشناقیه

8/3/2015

410

1%

قادسیه

15020296

آب و فاضلاب و محیط زیست

طراحی و اجرای پروژه تصفیه فاضلاب در بخش الشنافیه

11/3/2015

815

1%

قادسیه

15020297

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

احداث ایستگاه برق در ایستگاه جداسازی گاز نور

10/3/2015

85

1%

میسان

15020298

عمران و راه سازی

احداث اتاق کنترل در ایستگاه نور

10/3/2015

85

1%

میسان

15020299

عمران و راه سازی

احداث آزمایشگاه عملیاتی

10/3/2015

85

1%

میسان

15020300

عمران و راه سازی

احداث ساختمان ارتباطات در العماره

10/3/2015

85

1%

میسان

پست بعدی

مناقصات عراق 2015/02/26

پ فوریه 26 , 2015
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15020301 صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ تهیه ماده مانع امولسیون DEMULSIFIER 11/3/2015 85 1% بغداد 15020302 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی Supply H.p Rotor of Turbine (K200-130-3) for […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق