قرارداد تجهیزات ارتشی وزارت دفاع با صنعت نساجی


با هدف تشویق تولید داخلی کشور ، وزارت دفاع با صنعت نساجی (چرم ، پارچه ) قردادی امضاء کردن بخصوص تجهیز وزارت به ۳۰۰ هزار لباس و۳۰۰ هزار چکمه .

تحلیل رایزن بازرگانی:

دولت عراق برنامه هایی را برای حمایت از صنایع داخلی شروع کرده است که یکی از آنها الزام دولت به خرید از تولیدات داخلی است

منبع : السومریه نیوز

پست بعدی

تشکیل کمیته مشترک مرزی ایران و عراق

ش مه 28 , 2016
روز چهارشنبه مدیریت واسط بعد از دیدار هیات ایرانی از گذرگاه زرباطیه ( ۱۸۰ کم شرق بغداد ) خبر از تشکیل کمیته مرزی مشترکی با ایران داد با ابراز همکاری به ویژه ای از طرف ایران این کمیته به منظور رسیدگی به امور مرزی و حل مشکلات رانندگان کامیون برای […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق