مناقصات عراق 2015/02/26

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15020301

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

تهیه ماده مانع امولسیون DEMULSIFIER

11/3/2015

85

1%

بغداد

15020302

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Supply H.p Rotor of Turbine (K200-130-3) for Nassiriyah Steam Power Station

25/3/2015

205

1%

15020303

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

HYDRAULIC HAMMERFOR VOLVO EXCAVATOR

15/3/2015

85

1%

بصره

15020304

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

STEAM EJECTOR NU=4 FOR VACUUM DISTILLATION UNIT & FOR DEWAXING UNIT

15/3/2015

85

1%

بصره

15020305

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

دستگاه های برش سرد هیدرولیکی برای لوله های انتقال استراتژی

4/3/2015

205

1%

بصره

15020306

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ولو های بدون بازگشت + پر کننده فلزی

4/3/2015

205

1%

بصره

15020307

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه دستگاه های کپی رنگی نوع كانون IRC2230

4/3/2015

125

1%

بصره

15020308

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه دستگاه های کپی سیاه و سفید نوع كانون IR2520

4/3/2015

125

1%

بصره

15020309

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Provision of 650 HP Workover Rig and Associated Services

11/3/2015

100

1%

میسان

15020310

خدمات عمومی و حرفه ای

Design and installation of multimedia complex and integrated operational center at Accommodation Camp, West Qurna Field (2nd Phase), Republic of Iraq

16/3/2015

1%

بصره

15020311

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

PROVISION OD SECURITY SERVICES (MOBILE PERSONAL PROTECTION AND CONVOYS) AT THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF IRAQ

12/3/2015

1%

بصره

15020312

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

SUPPLY OF LV CABLES FOR THE WEST QURNA (2ND PHASE) OIL FIELD, REPUBLIC OF IRAQ

12/3/2015

1%

بصره

15020313

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Supply of 1500 body armors jackets for the West Qurna-2, Republic of Iraq

15/3/2015

1%

بصره

15020314

عمران و راه سازی

احداث مخازن به تعداد 3 عدد در مخازن تل محمد

3/3/2015

205

1%

بغداد

پست بعدی

مصوبات هیات وزیران عراق مورخ 2015/2/24

ی مارس 1 , 2015
1 – كمسيون مالى براى پیشنهاد ارز صورت حسابهای مالی را پس از مدتی به وزارت برنامه وبودجه ارسال مینماید 2- توصیه به مجلس نمایندگان برای برکناری عبعوب شهردار بغداد از پست خود 3- تایید پیش نویس قانون دادگاه عالی کشور با شکل تصویب شده نهایی آن و ارائه اش […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق