همكاريهاي جديد شركت اور با بخشهاي خصوصي و دولتي

شركت اور جدیدا قرار داد های به مبلغ 3.5 میلیون دلار امضا کرده است از جمله قرار دادی با شرکت دیالی للصناعات الکهربائية با 1.25 میلیون دلار براي أماده كردن 12 تن سیم آلومینیوم 2 میل و كابل برقي مختلف به علاوه قراردادهایی با سازمانهای برق استانهای مختلف به مبلغ 500هزار دلار برای تجهیز آنها به سیم و کابلهای برقی و قراردادی با شرکتهای خصوصی با هزینه 800هزار دلار امضا شد.

همچنین در ضمن دیدار استانداری ذی قار با هیئت كنسولي ايران در بصره استاندار ذي قار گفت که 300 پروژه ناتمام هستند که نیاز به تآمین مالی دارند با توجه به اینکه 90% این پروژه ها تکمیل شده اند .

پست بعدی

اختصاص سهمیه کود اوره به بخش کشاورزی در عراق

د اکتبر 19 , 2015
شرکت عامه تجهیزات کشاورزی شروع به پخش کود مرکب و اوره برای کشاورزان و مزرعه داران کرده است . در بیانیه أمده است که وزارت کشاورزی کود مرکب را مقدار 25 کیلوگرم و کود اوره را به مقدار35 کیلوگرم برای هر هکتارتخصیص داده است « این سهمیه برای کشاورزی زمستان […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق