افزايش ميزان تأمين مالي پروژه ها

بانك مركزي عراق به مناسبت روزصلح جهاني خبر داد ميزان وام پروژه های كوچک و متوسط را یک و نیم برابر یعنی از يك تريليون به يك و نيم تريليون دینار افزایش داده است. اين وامها جهت تشويق بخش خصوصي و ايجاد فرصتهاي شغلي به پروژه های کوچک و متوسط اختصاص داده شده است و دریافت آنها از بانک های عامل ممکن می باشد.

تحلیل رایزن بازرگانی:

با وجودی که دولت عراق از بازپرداخت بدهی های خود به بخش خصوصی عاجر است، با این اعداد و ارقام و محل تامین مالی آن باتوجه به کسری بودجه عملی به نظر نمیرسد

تاریخ: 22/9/2015

منبع: شبكه الاعلام العراقي

پست بعدی

اجرای قانون تعرفه گمرکی در مرزهای اقلیم کردستان عراق

د اکتبر 12 , 2015
  اقلیم قانون تعرفه های جدید گمرک عراق را در حالی اجرایی می کند که خود بغداد این قانون را آشکارا نقض می کند.   به گزارش جام کوردی به نقل از هاوولاتی رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه در مورد “ورشکستگی بزرگ” فعالیت های تجاری و بازرگانی این استان هشدار می […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق