مناقصات عراق 30/12/2014

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

14120329

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Assembly line for Producing special – purpose vehicles in different types

8/1/2015

1%

بابل

14120330

عمران و راه سازی

احداث بخش های داخلی ساختمان برای دانش آموزان دختر

11/1/2015

815

1%

ذی قار

14120331

عمران و راه سازی

بازسازی بخش منطقه العامل استان بغداد

29/1/2015

45

1%

بغداد

14120332

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه قطعات یدکی الکتریکی برای توسعه ایستگاه تصفیه المساه SWP و ایستگاه جداسازی گاز

14/1/2015

100

1%

میسان

14120333

خدمات عمومی و حرفه ای

ارائه خدمات مشاوره ای برای اداره پروژ PWC مخصوص توسعه ایستگاه برق

15/1/2015

100

1%

میسان

14120334

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of EPCC of Field Surface Facilities (FSF) Project for CPF3 and Production Sustained of CPF1 & CPF2 in 2016

14/1/2015

500

1%

میسان

14120335

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه تجهیزات اطفاء و حمل کننده های کپسول کف آتش نشانی

11/1/2015

165

1%

بغداد

14120336

نفت، گاز و پتروشیمی

اجرای عملیات بازسازی مخازن سوختی با ظرفیت 3900 متر مکعب در پروژه نفتی دیالی

11/1/2015

125

1%

دیالی

14120337

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

Supplying Cold rolled carbon steel strip code No. R002/A for Qty 270 Ton and code No. R005/K for 250 Ton for power & distribution transformers factory

26/1/2015

125

1%

دیالی

14120338

خدمات عمومی و حرفه ای

supervision for caustic soda plant save operation

14/1/2015

165

1%

بابل

14120339

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Provision of Refurbishment and Calibration of Valves and Major Services for Pipes and Flanges for PETRONAS CARIGLI Iraq Holding B.V

8/1/2015

1%

بغداد

14120340

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه لوازم برای اداره بغداد

8/1/2015

1%

واسط

14120341

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه تجهیزات تناسب اندام

8/1/2015

1%

واسط

پست بعدی

مناقصات عراق 2014/1/5

س ژانویه 6 , 2015
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15010035 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی تهیه تجهیزات پر کننده گاز و تجهیزات پر کننده پودر 1/2/2015 85 1% بغداد 15010036 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی تهیه […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق