پست بعدی

توصیه های سفر و فرهنگ مذاکره

ش فوریه 14 , 2015
ویزا و تردد به هیچ عنوان بدون گذرنامه و ویزا در شهر تردد نکنید چون به محض اینکه بفهمند خارجی هستید از شما گذرنامه خواسته و اگر ویزا نداشته باشید بازداشت و به جرم ورود غیر قانونی 3 تا 6 سال زندانی خواهید شد اگر بیش از محدوده یک ماه […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق