مناقصات عراق 2015/03/17

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15030224

WETTABILITY TESTER FOR DETERMINING THE CONTRACT ANGLE OF LIQUID DROP OF WATER

15/4/2015

100

1%

بصره

15030225

CONTROL AND INSTRUMENTATION PACKAGE FOR TWO (5000) M3 TANK

15/4/2015

150

1%

بصره

15030226

COMPLETE SAMPLING SYSTEMS (FAST-LOOP) FOR THE CUSTODY TRANSFER METERING STATION IN ZR1 AND PS1

15/4/2015

200

1%

بصره

15030227

RENTING ONE PASSENGER BOAT FOR OIL TERMINAL (AL-BASRAH AND AL OMAIA)

15/4/2015

150

1%

بصره

15030228

ARCH RUBBER FENDER

15/4/2015

150

1%

بصره

15030229

SPARES COUPLING FOR CENTRIFUGAL PUMP

14/4/2015

1%

بغداد

15030230

INSTRUMENT METER & INST/REVERSE OSMOSIS (510M3/HR

14/4/2015

1%

بغداد

15030231

SPARES FOR PUMPS

14/4/2015

1%

بغداد

15030232

ISO PROPYL ALCOHOL (CH3CHOH CH3) -A.S.T.M. NORMAL HEPTANES

14/4/2015

1%

بغداد

15030233

STEEL SHEETS FOR 25 LITERS DRUMS (SIDES) -STEEL SHEETS FOR 25 LITERS DRUMS (ENDS

14/4/2015

1%

بغداد

15030234

PROVISION OF ELECTRICAL AND INSTRUMENTATION MAINTENANCE SERVICES AT GARRAF ASSET OPERATION FACILITIES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V

27/4/2015

1%

15030235

احداث واحد های درسی دانشکده داروسازی

2/4/2015

410

1%

پست بعدی

ثبت شرکت ها حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی

ی آوریل 5 , 2015
وزیر بازرگانی جمهوری عراق وزارت بازرگانی راهنمای وزارتی شماره 196 تاریخ 15/03/2004   بخش اول: مقدمه حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی 1 ـ با استناد به دستور حکومت مؤقت ائتلاف مبنی بر اجرای دستور العمل شماره ( 64 ) مؤرخ 13/03/2004 در مفاد قانون شماره ( 21 ) ثبت شرکتها صادره […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق