مناقصات 2013/11/28

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13110652

عمران و راه سازی

ساخت شعبه های فرعی اداره کل ثبت احوال همراه با کلیه تجهیزات در در 3 ناحیه مختلف

8/12/2013

85

1%

نینوا

13110653

عمران و راه سازی

ساخت ورودی های شمالی و جنوبی منطقه لاقیاره

8/12/2013

85

1%

نینوا

13110654

عمران و راه سازی

آسفالت و گسترش مناطق مختلف بخش های الخضر ، القیاره ، حمام العلی و المحلبیه

8/12/2013

855

1%

13110655

عمران و راه سازی

اجرای مطالعات و نقشه برداری های مورد نیاز برای آسفالت خیابان و میدان های شرکت

18/12/2013

205

1%

13110656

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

LOCK FORMER MACHINE

16/12/2013

125

1%

13110657

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای عملیات تکمیلی و تهیه تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی ،خطوط انتقالی و کلیه عملیات عمرانی پروژه آب الهاشمیه- مدحتیه

22/12/2013

330

1%

13110658

عمران و راه سازی

پروزه گسترش و آسفالت خیابان ها و پیاده رو ها و جدول های میانی بخش السلمان

15/12/2013

815

1%

13110659

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

BOILER FUEL OIL PUMP

5/12/2013

330

1%

13110660

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

ENOC STARTA MSD TBN 40

5/12/2013

330

1%

13110661

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و نصب برج های مخابرای )اسکادا)

10/122013

85

1%

13110662

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ف تست و اجرای و راه اندازی شبکه الکتریکی هوایی و تبدیل آن به شبکه زمینی در منطقه الحسینیه

18/12/2013

125

1%

13110663

عمران و راه سازی

تکمیل احداث اداره برق سومر

22/12/2013

65

1%

دیوانیه

13110664

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه لوازم جانبی برای عایق های مرکزی سیستم تصفیه سوخت

12/Dec/2013

245

1%

13110665

عمران و راه سازی

پروزه احداث حصار امنیتی برای پست القادسیه

30/12/2013

45

1%

13110666

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه لوله های فشرده

3/12/2013

330

1%

13110667

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Rehabiliation of unit.4

3/12/2013

410

1%

13110668

عمران و راه سازی

ساخت مخزن سوله مانندبا ابعاد 18×40 متر در شبکه 400 کیلوولتی بابل

30/12/2013/

1%

13110669

عمران و راه سازی

پروزه احداث حصار امنیتی برای پست السده

16/12/2013

45

1%

13110670

عمران و راه سازی

احداث ساختمان بایگانی اسناد برای اداره کل

30/12/2013

45

1%

پست بعدی

مناقصات عراق 2013/12/1

د دسامبر 2 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13110718 عمران و راه سازی احداث ساختمان برای مرقد سید اسماعیل 7/1/2014 45 1% بابل 13110719 پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی تهیه تجهیزات پزشکی 18/12/2013 — 1% — 13110720 عمران و راه سازی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق