مناقصات عراق 2013/12/1

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13110718

عمران و راه سازی

احداث ساختمان برای مرقد سید اسماعیل

7/1/2014

45

1%

بابل

13110719

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه تجهیزات پزشکی

18/12/2013

1%

13110720

عمران و راه سازی

اجرای مطالعات و آسفالت خیابان العکرات و لزغبی

15/1/2013

125

1%

ذی قار

13110721

عمران و راه سازی

ساخت 4 مدرسه 18 کلاسه و یک مهدکودک 4کلاسه

9/12/2013

205

1%

واسط

13110722

عمران و راه سازی

ساخت 4 مدرسه 12 کلاسه و 3 مهدکودک 4کلاسه در بخش کوت

9/12/2013

20

1%

واسط

13110723

عمران و راه سازی

ساخت 5 مهدکودک چهار کلاسه در بخش الوت

9/12/2013

165

1%

واسط

13110724

آب و فاضلاب و محیط زیست

ساخت مخزن آب با ظرفیت 600 متر مکعب در ساعت در منطقه البطحاء

15/12/2013

2,035

1%

ذی قار

13110725

عمران و راه سازی

پوشش داخلی رود کهیوه در منطقه الطار

15/12/2013

125

1%

ذی قار

13110726

عمران و راه سازی

ساخت پل های عابرپیاده در منطقه الطار

15/12/2013

125

1%

ذی قار

13110727

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای سیستم های تظیم کننده در منطقه الطار

15/12/2013

125

1%

ذی قار

13110728

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

medicine

5/1/2014

1%

13110729

عمران و راه سازی

پروژه اجرای عملیات زیربنائی برای دانشگاه همراه با اجرای خطوط آب باران و خطوط فاضلاب

9/12/2013

410

1%

13110730

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای شبکه های آب برای مناطق جدید همراه با بازسازی ماطق دیگر

10/12/2013

105

1%

کربلا

13110731

عمران و راه سازی

ساخت مسجد امام هادی

14/1/214

65

1%

نجف

13110732

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات الکتریکی برای بخش عینتمر

16/12/2013

85

1%

کربلا

13110733

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

تهیه خودرو تانکردار قیرپاشی با ظرفیت 16000 لیتر

16/12/2013

105

1%

کربلا

13110734

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ،نصب و راه اندازی دستگاه

11/12/2013

85

1%

13110735

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه تجهیزات تولید اسکرابر

19/12/2013

205

1%

13110736

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان های منطقه الضباط

15/12/2013

125

1%

بغداد

13110737

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان های منطقه الرسول

15/12/2013

45

1%

بغداد

13110738

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان های منطقه التصنیع

15/12/2013

205

1%

بغداد

13110739

عمران و راه سازی

اجرای عملیات همواری خاک + پوشش لایه های شنی و آسفالت خیابان های منطقه بوب الشام

15/12/2013

125

1%

بغداد

13110740

عمران و راه سازی

اجرای عملیات همواری خاک + پوشش لایه های شنی و آسفالت خیابان های روستای السری

15/12/2013

85

1%

بغداد

13110741

عمران و راه سازی

احداث ساختمان شعبه منابع آب در منطقه المج

15/12/2013

85

1%

مثنی

13110742

عمران و راه سازی

آسفالت جاده روستای جامع و روستای یونس

15/12/2013

45

1%

بغداد

13110743

عمران و راه سازی

آسفالت جاده روستای الصیاد و روستای السنابل

15/12/2013

85

1%

بغداد

13110744

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ،نصب و راه اندازی سیستم تونل هوایی و دستگاه تولید سمپل های پلاستیکی برای مرکز مطالعات محیط زیست و انرژی

10/12/2013

85

1%

13110745

عمران و راه سازی

ساخت مسجد در منطقه لامدائن

14/1/2014

45

1%

13110746

خدمات عمومی و حرفه ای

اجرای کلیه عملیات حمل و نقل و بسته بندی تولیدات شرکت در آسیاب المتنبی

26/12/2013

410

1%

13110747

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ،نصب و راه اندازی دستگاه های آزمایشگاه ناتو برای مرکز مطالعات =تروشیمی

10/12/2013

85

1%

13110748

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

سیستم تولید هیدروکسید سودیوم به میزان 45 تن در روز

31/12/2013

410

1%

13110749

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

بازسازی شبکه برق رووستای غزه

15/12/2013

85

1%

میسان

13110750

عمران و راه سازی

ساخت مدرسه 18 کلاسه همراه با کلیه تجهیزات در شهر العماره

15/12/2013

165

1%

میسان

13110751

عمران و راه سازی

رفع موانع خیابان الزائرین برای آسفالت خیابان

18/12/2013

45

1%

13110752

عمران و راه سازی

اجرای پروژه های اداره آموزش و پرورش الرصافه

1512/2013

65

1%

13110753

عمران و راه سازی

بازسازی و مرمت سقف سالن های تولیدی

15/12/2013

85

1%

13110754

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

تهیه کیسه های پولی پروپلین به میزان 5 ملیون کیسه

26/12/2013

125

1%

13110755

عمران و راه سازی

احداث جاده شط جلیب به مسافت 7.250 کیلومتر

12/12/2013

125

1%

میسان

13110756

عمران و راه سازی

احداث ساختمان ریاست دانشکده تربیت بدنی

15/12/2013

85

1%

13110757

عمران و راه سازی

آسفالت جاده منطقه شیخ سعد با مسافت 10 کیلومتر

12/12/2013

165

1%

13110758

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای نیروگاه برق 2im انگلیسی با سوت نفت خام hfo

24/12/2013

10

1%

13110759

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه کابل مسلح با اندازه 4×240 به میزان 2550متر

15/12/2013

45

1%

13110671

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

AUTOMATIC VALVE FOR REVERSE OSMOSIS UNIT

17/12/2013

85

1%

13110672

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

TEST BENCH FOR SAFETY VALVES & SHUT OFF VALVES

17/12/2013

85

1%

13110673

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Spare parts for HP washing pump u-p508

17/12/2013

85

1%

13110674

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

11Bcopeland Compressor

17/12/2013

85

1%

13110675

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

15BC-14 STRONGLY ACIDIC CATION EXCH. RESIN OR EQUIVALENT

17/12/2013

85

1%

13110676

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

medium voltage switch board (MVSB)33kv

24/12/2013

125

1%

13110677

عمران و راه سازی

ساخت مخزن برای اداره بهداشت ذی قار

10/12/2013

410

1%

ذی قار

13110678

آب و فاضلاب و محیط زیست

ساخت مخازن آب برای بیمارستان 400 تخت الناصریة

9/12/2013

610

1%

ذی قار

13110679

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

مجهیز سازی کارخانه تولید حصارهای حفاظتی

10/122013

125

1%

13110680

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات برای اداره برق موصل

29/12/2013

245

1%

موصل

13110681

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

نوسازی سیستم کنترل سیماتیک

15/12/2013

125

1%

13110682

عمران و راه سازی

احداث جاده ورودی شعبه گاز نجف

12/12/2013

125

1%

13110683

عمران و راه سازی

ساخت طبقه بالای رستوران

12/12/2013

205

1%

13110684

آب و فاضلاب و محیط زیست

طراحی ، مجهز سازی ، نصب و راه اندازی سیستم کنترل مدرن برای خطوط تصفیه

15/12/2013

245

1%

13110685

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

TECHNICAL SPECIFICATION
OF
33/11KV SUB-STATION
FOR
2×10MVA

30/12/2013

205

1%

13110686

آب و فاضلاب و محیط زیست

بازسازی پروزه های آب در مناطق السلامیه و روستای تیس همراه با احداث مخزن بتنی با ظرفیت 1000 متر مکعب در ساعت همراه با بازسازی واحدهای مناطق برطلة، معشیقه و الحمدانیه

9/12/2013

410

1%

نینوا

13110687

عمران و راه سازی

اجرای مطالعات و طراحی های گسترش و بازسازی جاده ارتباطی شیخان تا منطقه زیلکان

9/12/2013

85

1%

نینوا

13110688

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه و نصب سیستم از بین برنده بو برای واحد کاظم یدر شهرداری منطقه الکاظمیه

29/12/2013

85

1%

بغداد

13110689

عمران و راه سازی

تکمیل آسفالت جاده بخش شرقی رود با مسافت 10 کیلومتر

12/12/2013

165

1%

میسان

13110690

عمران و راه سازی

احداث جاده رودخانه جلیب با مسافت 7.250 کیلومتر در بخش علی الغربی

12/122013

125

1%

میسان

13110691

عمران و راه سازی

آسفالت سراشیبی های منطقه السعیده با مسافت 5 کیلومتر

11/12/2013

125

1%

میسان

13110692

عمران و راه سازی

بازسازی و آسفالت بخشی از خیابان بخش شرقی رود دجله

11/12/2013

10

1%

میسان

13110693

عمران و راه سازی

ساخت مراکز سرویس شبکه های مرکز استان

12/12/2013

105

1%

کربلا

13110694

عمران و راه سازی

ساخت 8 مرکز بهداشتی در بخش های مختلف استان

15/12/2013

45

1%

دیوانیه

13110695

عمران و راه سازی

ساخت اداره آموزش و پرورش دیوانیه

15/12/2013

330

1%

دیوانیه

13110696

عمران و راه سازی

ساخت 2 شعبه آموزش و پرورش

15/12/2013

165

1%

دیوانیه

13110697

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

OUTDOOR STEP DOWN POWER TRANSFORMER

11/12/2014

85

1%

13110698

عمران و راه سازی

احداث ساختمان اداره اطلاعات و مجوز های امنیتی

16/12/2013

85

1%

13110699

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Purchase of Temperature Gauges, Ball Valves, Air Regulators, Shutdown Valve Spares, Pressure Relief Valves, Vacuum Relief Valves, and Pressure Reducing Valves

15/12/2013

10,000

1%

13110700

عمران و راه سازی

پروزه نصب توده های بتنی برای مرزبندی مناطق نفتی

12/12/2013

1%

13110701

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

نصب و جوش و عملیات مکانیکی مخازن با ظرفیت 2420 متر مکعب برای پروژه منطقه نفتی دیالی

15/12/2013

125

1%

13110702

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تلفن های بیسیم هوشمند

10/12/2013

1%

13110703

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

2 مبدل دیجیتالی مدل SELTA با ظرفیت 150 خط

10/12/2013

1%

13110704

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

انواع روغن در اندازه های مختلف

10/12/2013

1%

13110705

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

ماشین آمبولانس

10/12/2013

1%

13110706

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

خودرو تانکردار با ظرفیت 16 متر مکعب باری انتقال سوخت

10/12/2013

1%

13110707

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ،احداث و نصب نیروگاه تولید انرژی الکتریکی

11/12/2013

205

1%

13110708

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه 3000 متر مکعب در ساعت با اندازه 5-19 میلیمتر و 1000 متر مکعب ماسه شسته شده

12/12/2013

45

1%

13110709

عمران و راه سازی

اجرای عملیات ساخت حصار حفاظتی برای پروژه قائم با مسافت 22 کیلومتر با 1600 متر طول

9/12/2013

125

1%

13110710

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای کانال های چهارگوش برای پروزه احداث دوراهی غماس با مسافت 40 کیلومتر از کیلومتر 00000 تا کیلومتر 22000

11/12/2013

125

1%

13110711

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای کانال های چهارگوش برای پروزه احداث دوراهی غماس با مسافت 40 کیلومتر از کیلومتر 22000 تا کیلومتر 40000

11/12/2013

125

1%

13110712

خدمات عمومی و حرفه ای

اجرای عملیات خط کشی خیابان ها با خطوط متصل به مسافت 22 کیلومتر

9/12/2013

45

1%

13110713

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه 10000 متر مکعب ماسه طبیعی

12/12/2013

125

1%

13110714

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

تهیه حصارهای سیمی به میزان 47000 متر

17/12/2013

125

1%

13110715

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

Inlay FFDL75

24/12/2013

45

1%

13110716

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الهندیه و شبکه های روشنایی استان نجف

23/12/2013

125

1%

نجف

13110717

عمران و راه سازی

احداث ساختمان اداره برق کوفه همراه با کلیه تجهیزات

23/12/2013

65

1%

نجف

علاقمندان به مشارکت در مناقصات کشور عراق جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل رایزن بازرگانی ایران در عراق به آدرس زیر تماس حاصل نمایند .

rezazadeh.e@gmail.com

پست بعدی

مناقصات عراق 2013/12/02

د دسامبر 2 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13120043 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی vibration switch for booster pumps at zrl depot 15/12/2013 15,000 1% — 13120044 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی well head valves […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق