مناقصات 2013/09/18

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13090573

خدمات عمومی و حرفه ای

Engineering Procurement and
Construction of Utility System for Fire
Fighting Station & Training Center

01/10/2013

100

1%

13090574

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Motor + R.T delay to Catalyst feeder

7/10/2013

330

1%

13090575

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Die plate & Ring for Extruders

07/10/2013

330

1%

13090576

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ،نصب و راه اندازی سیستم روشنایی خورشیدی solar cell

16/10/2013

165

1%

13090577

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

پروژه تهیه خنک کننده های هوای جداگانه

06/10/2013

125

1%

13090578

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

پروژه چیلر ها و اتاق های کولر

06/10/2013

125

1%

13090579

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

دستگههای هوازی

06/10/2013

125

1%

13090580

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تیهه پست توزیع برق ژنراتور HFO12MW

30/09/2013

45

1%

13090581

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

نصب و عملیات جوشکاری مخزن 2420 متر مکعب برای پروژه نفت خانه

13/10/2013

125

1%

13090582

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Spare parts for 3.3 kv Motor over load protection

07/10/2013

330

1%

13090583

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Spare parts for 3.3 kv Motor over load protection

07/10/2013

330

1%

13090584

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Carbon filters and mixed bed condensate polishers

07/10/2013

330

1%

13090585

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Spare parts for control panels of Extruders

07/10/2013

330

1%

13090586

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Capacitance Level Meters

07/10/2013

330

1%

13090587

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Radio metric level measuring system

07/10/2013

330

1%

13090588

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Complete Element + Transmitter

07/10/2013

330

1%

13090589

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Magnet switch for valve

07/10/2013

330

1%

13090590

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Flow indicator for flush lso Reactor

07/10/2013

330

1%

13090591

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Spare parts for Domotor Regulator positioner

07/10/2013

330

1%

13090592

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Spare parts for flow control valve

07/10/2013

330

1%

13090593

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Requisition of resin (Granaries) Bagging scle

07/10/2013

330

1%

13090594

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Spare part for Valve P.T.O

07/10/2013

330

1%

13090595

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Complete Mech.Seal for GA-8500

07/10/2013

330

1%

13090596

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Primary air damper control drive FV-8103

07/10/2013

330

1%

13090597

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

G.T.V (Shut-off-valve)

07/10/2013

330

1%

13090598

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Spare part for Boiler

07/10/2013

330

1%

13090599

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه، تست و اجرای فیدر 33کیلوولتی

9/10/2013

85

1%

13090600

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تیهه، تست ، اجرا و راه اندازی 8 فیدر 11 کیلوولتی

07/10/2013

45

1%

13090601

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

برنامه ریزی، طراحی، تهیه،تست و اجرای فیدر دوگانه 33کیلوولتی

10/10/2013

125

1%

نجف

13090602

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

فیلتر

8/10/2013

45

1%

13090603

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه،تست،اجرا و راه اندازی فیدر 33کیلوولتی به مسافت 3.225 کیلومتر

9/10/2013

85

1%

13090604

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه و تعویض لوله های کوره بخار

27/10/2013

45

1%

13090605

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تجهیزات شبکه 400کیلوولتی

3/10/2013

1%

13090606

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه فیلتر های هوای واحد های تولیدی 1.2.3.4.5.6و7

3/10/2013

1%

13090607

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

فیلتر های مخروطی و استوانه ای

22/10/2013

45

1%

13090608

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تجهیزات کنترلی برای واحدهای 9E

22/10/2013

45

1%

13090609

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

pressure relife valve

22/10/2013

45

1%

13090610

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه عایق سرامیکی 11کیلوولتی

8/10/2013

65

1%

13090611

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و نصب نازل آتش نشانی

13/10/2013

65

1%

بصره

13090612

عمران و راه سازی

احداث اداره خدمات پروزه آب الشعبیه +تهیه و نصب تعدادی ترانسفورماتور و تهیه دو دستگاه تریلی کوچک

13/10/2013

125

1%

بصره

13090613

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای لوله کشی آب انتقالی

13/10/2013

125

1%

بصره

13090614

آب و فاضلاب و محیط زیست

بازسازی و عملیات حفاظت پروژه آب العباس

13/10/2013

165

1%

بصره

13090615

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه،نصب و راه اندازی سیستم مرکزی کنترل کیفیت هوا

13/10/2013

65

1%

بصره

13090616

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه و نصب سنسورهای هشدار دهنده

13/10/2013

125

1%

بصره

13090617

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه 3000 متر کابل 33کیلوولتی و 3000متر کابل 11کیلوولتی

13/10/2013

65

1%

بصره

13090618

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه 20 صندوق حفاظت خطوط هوایی 132 کیلوولتی، 10 صندوق کنترل و حفاظت ترانسفورماتور

13/10/2013

125

1%

بصره

13090619

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه5 switchgear 33KV , swithch gear 11KV

13/10/2013

165

1%

بصره

13090620

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه کلیدهای قطع جریان 33کیلوولتی

13/10/2013

125

1%

بصره

13090621

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه عایق های 132 کیلوولتی

13/10/2013

65

1%

بصره

13090622

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه 50 سرکابل 132 کیلوولتی

13/10/2013

125

1%

بصره

13090623

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه لوازم جانبی و تجهیزات تخصصی برای خطوط 132 کیلوولتی

13/10/2013

165

1%

بصره

13090624

عمران و راه سازی

احداث ورزشگاه سرپوشیده تکواندو

13/10/2013

125

1%

بصره

13090625

عمران و راه سازی

ساخت 2 بخش علوم همراه با سالن و آزمایشگاه با کلیه تجهیزات

13/10/2013

125

1%

بصره

13090626

عمران و راه سازی

ساخت حصار برای دانشکده +آسفالت خیابان اصلی+ احداث ساختمان ریاست همراه با تجهیزات

13/10/2013

125

1%

بصره

13090627

عمران و راه سازی

احداث 3 مخزن سوله ای

13/10/2013

85

1%

بصره

13090628

عمران و راه سازی

احداث ساختمان الحاقی اداره شهرداری های بصره

13/10/2013

65

1%

بصره

13090629

عمران و راه سازی

ساختمان بانک کشاورزی بخش شط العرب

13/10/2013

65

1%

بصره

13090630

عمران و راه سازی

ساخت پل ماشین رو 20متری با عرض 6متر

13/10/2013

65

1%

بصره

13090631

عمران و راه سازی

گسترش اداره راه آهن منطقه جنوبی

13/10/2013

125

1%

بصره

13090632

عمران و راه سازی

ساخت 6 سالن در آموزشگاه فنی بخش القرنه

13/10/2013

65

1%

بصره

13090633

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

خرید کابین برای موزه

13/10/2013

125

1%

بصره

13090634

عمران و راه سازی

احداث ساختمان بخش شهرداری در منطقه الشعبیه همراه با تجهیزات و تهیه ژنراتور برقی

13/10/2013

65

1%

بصره

13090635

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه کلیه تجهیزات لازم پرواز پاراگلایدر برای مرکز آموزشهای جوی

13/10/2013

65

1%

بصره

13090636

عمران و راه سازی

نقشه برداری زمین+طراحی محل ساختمن ها و خیابان های اصلی و فرعی ،پارکها و طراحی شبکه فاضلاب

13/10/2013

65

1%

بصره

13090637

عمران و راه سازی

ترمیم و آسفالت جاده کرکوک-تکریت

8/10/2013

65

1%

کرکوک

13090638

عمران و راه سازی

اجرای عملیات خاکبرداری به میزان 41000متر

29/9/2013

125

1%

13090639

عمران و راه سازی

هموارسازی بخش کشاورزی شده فرودگاه و اجرای محل فرود هواپیما

6/10/2013

245

1%

13090640

عمران و راه سازی

اجرای سنگفرش خیابان های مجتمع مسکونی با عرض کتر از 10متر

30/9/2013

85

1%

میسان

13090641

عمران و راه سازی

ترمیم و آسفالت خیابان های منطقه سوق المعاش

6/10/2013

410

1%

نینوا

13090642

عمران و راه سازی

پروژه طراحی و تهیه جدول های اندازه گیری جدول میانی

21/10/2013

165

1%

نینوا

13090643

عمران و راه سازی

احداث ساختمان اداره کل حج و عمره نینوا

6/10/2013

370

1%

نینوا

پست بعدی

مناقصه عراق 2013/09/21

ش سپتامبر 21 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13090644 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی (ACTIVATED CARBON-FILTERS FILLING BED 20/10/2013 125 1% — 13090645 برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تهیه تجهیزات Grounding برای 3 مخزن الشعبیه 2/10/2013 […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق