مناقصات عراق 2014/01/17

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15010159

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

SUPPLY AUTOMATIC FM-200 SYSTEM AND FIRE FIGHTING EQUIPMENT TO FAO DEPOT

18/2/2015

125

1%

بغداد

15010160

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

SUPPLYING EXPLOSION PROOF LOW VOLTAGE SWITCH GEAR FOR AL-ZUBAIDIA/AHDAB POWER STATION

16/2/2015

125

1%

بغداد

15010161

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Supplying Lower Bearing of (RAH) for Nassiriyah Thermal power station

23/2/2015

125

1%

15010162

عمران و راه سازی

Building new chest clinic in Shekhan sector – Duhok Governorate

4/2/2015

1%

دهوک

15010163

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

Galvanited Flat Steel

26/1/2015

45

1%

بغداد

15010164

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Supply of Motorola Tetra portable equipment for the West Qurna-2, Republic of Iraq

15/2/2015

1%

بصره

15010165

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Purchase of Office Computers & Mobiles for HFO

4/2/2015

100

1%

میسان

15010166

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Purchasing of Insurance Control System Spares Phase 2 Batch I

15/2/2015

100

1%

میسان

15010167

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Paperless Recorder DAQSTATION

2/2/2015

85

1%

بصره

15010168

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

TYPE PD 73 portable Type Dead weight Tester

2/2/2015

85

1%

بصره

15010169

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه مواد مخصوص سیستم های هشدار در لوله ها و دیگ بخار

2/2/2015

85

1%

بصره

15010170

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

راه اندازی و تعمیر و نگهداری آسانسور وزارت

5/2/2015

45

1%

بغداد

پست بعدی

مناقصات عراق 2014/01/18

د ژانویه 19 , 2015
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15010171 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی تهیه مواد، دستگاه ها و تجهیزات و کارگر ماهر برای حفر خاک و چاه و گسترش کابل های برق برای تغذیه دستگاه های پمپاژ GA-903 […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق