مناقصات عراق 2015-04-08

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15040102

تهیه تجهیزات تست آزمایشگاهی

22/4/2015

125

1%

بصره

15040103

آماده سازی طراحی های مهندسی و جداول مقادیر و توصیفات و تهیه سایر لوازم شبکه های فاضلاب آب سنگین و آب باران در محل ایستگاه تصفیه نهر بین عمر

19/4/2015

145

1%

بصره

15040104

Supply uninhibited transformer insulating oil

3/5/2015

85

1%

بغداد

15040105

Supplying Different Materials for Nassiriyah Gas power station

20/5/2015

125

1%

ذی قار

15040106

بارگیری و تخلیه غلات در نینوا

28/4/2015

410

1%

نینوا

15040107

بارگیری و تخلیه غلات در ذی قار

27/4/2015

410

1%

ذی قار

15040108

supply of Electrical (Junction boxes, Cables and accessories) for the West Qurna-2, Republic of Iraq

30/6/2015

1%

بغداد

15040109

Provision of Various Civil Construction Works for the West Qurna (Phase 2) Project

30/6/2015

1%

بغداد

15040110

Provision of Microwave Telecommunication Services (Internet) for the West Qurna 2 Project Objects, Republic of Iraq

30/6/2015

1%

بغداد

15040111

Provision of IT Service remotely (Support of Production and Business applications

30/6/2015

1%

بغداد

15040112

Purchase of Electric Carts

15/4/2015

100

1%

بغداد

15040113

Provision of Leveling, Compacting and Asphalt Road Construction for Bonded Storage Facilities

16/4/2015

100

1%

بغداد

15040114

Provision of Enterprise Risk Management internal Control Library and Processes Documentation Services

15/4/2015

100

1%

بغداد

پست بعدی

بازدید از نمایشگاه برق عراق

ی آوریل 12 , 2015
طی بازدیدی که از نمایشگاه صنعت برق عراق در بغداد پنجشنبه گذشته صورت گرفت با مدیر عامل شرکت شهید(تحت پوشش وزارت صنایع و معادن عراق) مذاکره و ایشان درخواست تامین مس از ایران را داشتند. لازم به ذکر است شركت الشهيد در سال 1983 ميلادى تأسيس وتنها شركت عراقي توليد […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق