بسته شدن دفتر رایزنی بازرگانی عراق در ترکیه

منبع : السومریه نیوز

سرپرست وزارت تجارت عراق محمد شیاع السودانی دستور بازگشت رایزن بازرگانی عراق از سفارت عراق در ترکیه را صادر کرد. همچنین ازپنج کشور عضو دائم مجلس امنیتی درخواست اعلان موضع کرد و از کشورهای عربی درخواست جلسه اضطراری وزرای خارجه را کرد .

منبع : شبکه اخبار العراق

آقای محمد شیاع السودانی ، سرپرست وزارت بازرگانی ، در پی تجاوز کشور ترکیه به خاک عراق ، دستور بسته شدن مرکز تجاری عراق در استانبول را صادر کرد. این منبع خبری از وزارت بازرگانی اعلام کرد : وزارت بازرگانی اقداماتی فوری در خصوص تقلیل همکاریهای تجاری فیمابین عراق و ترکیه اتخاذ گردد. وزارتخارجه نیز موضوع را با پنج عضو دائم سازمان ملل تجاوزات ترکیه به خاک عراق را مطرح و از وزرای خارجه کشورهای عربی نیز درخواست کرد تا جلسه فوریتی در خصوص تجاوز ترکیه به خاک عراق تشکیل شود و همچنین کمیته وزیران از رئیس خود آقای العبادی خواستند تا اقدام مناسب در این خصوص اتخاذ نماید.

و از طرف دیگر کشور ترکیه ضمن اصرار بر ابقای نیروی های خود در شمال عراق ، اعلام میدارد که این نیروها بر اساس توافقی با آقای العبادی وارد عراق شده اند ، لیکن آقای العبادی این ادعا را تکذیب و از آنها خواست تا هرچه زودتر خاک عراق را ترک نمایند.

تاریخ :۱۹/۱۲/۲۰۱۵

پست بعدی

دانلود فایل بررسی بازار بیمه عراق

ش دسامبر 12 , 2015
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ ﻋﺮاق http://dmr.ir/file/Insurance.pdf

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق