مطرح کردن ساخت مجتمع های مسکونی با کشور چین توسط آقای عبادی

وزیر مسکن و آبادانی و شهرداریهای عراق آقای طارق خیکانی اظهار داشتند : یکی از اولویتهای جناب آقای العبادی نخست وزیر عراق در سفر به کشور چین ، مطرح کردن ساخت مجتمع های مسکونی توسط شرکتهای بزرگ چینی میباشد . هزینه این پروژه ها بصورت اقساط و یا تحویل نفت میباشد . کشور عراق به دو میلیون و پانصد واحد مسکونی نیازمند دارد تا بتوان کمبود مسکن بر طرف شود .

اکنون با ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرداری ها ، مشکل زمین که قبلا در اختیار شهرداری بوده ، حل شده است . آقای خیکانی افزودند : طرحهای زیادی برای حل مشکل مسکن در نظر گرفته شده از جمله این طرحها تخصیص قطعات زمین و توزیع آن به افراد و یا با ساخت مجتمع های مسکونی ارزان قیمت و فروش و توزیع آنها بین مواطنین میباشد.

اظهار نظر : با توجه به جمعیت زیاد افراد هر خانواده عراقی ( بین 3 تا 10 فرزند) و یا بیشتر ، این کشور با گرانی و کمبود مسکن مواجه میباشد . دولت عراق با داشتن کسری بودجه در تلاش است کشورهایی چون چین که مایل به دریافت قسطی و یا تحویل نفت بجای پول موافق است را جذب تا به هر قیمتی که شده خشم ملت را آرام نماید .

 

منبع: الأخبار الاقتصادیه

پست بعدی

گردهمایی 70 کارشناس بین المللی در خصوص مشکل برق عراق در دفتر آقای العبادی

د سپتامبر 21 , 2015
دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد : روز یکشنبه گذشته در دفتر نخست وزیری از 70 کارشناس و متخصص بین المللی بمنظور بررسی مشکل برق کشور گفتگو بعمل آمد . از جمله این کارشناسان مهم : بانک جهانی و نمایندگان شرکتهای نیرو آمریکا ، اروپا ، آسیا ، متخصصین و […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق