حذف مالیات اضافه شده با بالارفتن قیمت نفت

عضو کمیته نمایندگی اقتصاد و سرمایه گذاری وفاء عراق اعلام کرد که تعیین هزینه های مالیاتی و افزایش آن یک تدبیر موقت بوده و بدلیل کاهش قیمت جهانی نفت و کسری بودجه می باشد و بمحض افزایش قیمت نفت حذف خواهد گردید.

تاریخ: 09/04/2015

منبع: شبکه وردنا الان

 

تحلیل رایزن بازرگانی:

دولت عراق بدلیل کسری بودجه و کاهش قیمت نفت اقدام به افزایش مالیات نموده است، هرچند بدلیل زیرزمینی بودن اقتصاد در عراق و راه های متعدده فرار مالیاتی اخذ صحیح مالیات امکان پذیر نیست. لازم به ذکر است از تصمیمات دولت در مورد نحوه و میزان افزایش مالیات خبری منتشر نشده است و به نظر میرسد این اخبار جهت آماده سازی جو روانی کشور است.

 

 

 

 

 

 

http://www.waradana.com/news/iraq/22/80248/عراك-تكشف-عن-موعد-

پست بعدی

مناقصات عراق 2015-04-12

د آوریل 13 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15040133 PUMPS SPARES 26/5/2015 — 1% بغداد 15040134 Reconstruction of Ramadi east substation 132/33/11KV & Tikrit south substation 132/33/11KV 24/5/2015 410 1% بغداد 15040135 supply, Installation and operation Unified Communication System 20/5/2015 205 1% بصره 15040136 تهیه […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق