صدور مجوز 108 پروژه جدید در یک ماه گذشته

وزارت صنعت و معدن عراق اعلام کرد از ماه گذشته تا به حال مجوز 108 پروژه در بخش های مختلف صنعتی صادرشده است. مدیرکل توسعه صنعتی بعد از بررسی میدانی 451 پروژه در بغداد و شهرستانها نامه تأیید نیاز این شرکتها را به مواد اولیه و سوخت صادر کرد. همچنین 21 مورد تخصیص زمین رایگان و 61 پروانه جدید صادرگردیده است. برای پشتیبانی از این پروژه ها 708 نامه رسمی به ادارات دولتی برای معافیت و تامین برق نیز ارسال گردیده است.

منبع: شبکة الأعلام العراقي

i.iran@iran.ir

پست بعدی

توليد 189 نوع دارو در شركت سامراء

ی سپتامبر 27 , 2015
وزارت صنعت ومعدن عراق از توليد 189 نوع دارو در شركت سامراء و صادرات بعضي از اين داروها به خارج از كشور و اینکه این محصولات قادر به رقابت با داروهاي خارجي در بازار هستند خبر داد مدير كل شركت سامراء اعلام كرد كه فروش دارو تا نيمه امسال به […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق