پست بعدی

صادرات ایران به عراق طی 5 ماهه اول سال 94

س سپتامبر 1 , 2015
تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری 25232900 سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,254,799,202 3,220,166,108,022 112,054,091 69089000 كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك 485,450,875 3,081,843,937,826 107,721,783 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب 26,655,784 2,289,127,119,428 79,922,960 38159090 مواد […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق