تمایل ایرانی برای سرمایه در زمینه گاز و بهداشت استان واسط

 

دو شرکت ایرانی تمایل خود را جهت سرمایه گذاری در استان واسط اعلام کردند. شرکت سبازون اریون آمادگی خود را جهت همکاری در زمینه پزشکی از طریق سرمایه گذاری در ساخت کارخانه داروسازی و درمانی با کیفیت ممتاز و نیز احداث بیمارستان تخصصی درمانی سرطان و تاسیس بخش هایی مخصوص درمان بیماران عراقی در بیمارستان های ایران اعلام کرد. از طرف دیگر شرکت آسیابنزین در زمینه گاز همراه با استخراج نفت در پالایشگاههای نفتی بدره و احدب سرمایه گذاری می کند.

منبع: شبکه الاعلام العراقی

تحلیل رایزن بازرگانی:

برای نفوذ در بازار دارو و تجهیزات پزشکی عراق بهترین راه تولید در داخل عراق است. در صورت وجود کارخانه تولید در عراق، وزارت بهداشت قانونا اجازه برگزاری مناقصه و واردات دارو و تجهیزات پزشکی تولیدی آنرا نخواهد داشت

پست بعدی

خدمات اینترنتی در عراق

ی مارس 1 , 2015
با توجه به افزایش قابل توجه کاربران اینترنت در کشور عراق و انتشار استفاده آن توسط عموم مردم این کشور در آینده نزدیک به سمت اقتصاد الکترونی هدایت خواهد شد. اگرچه اقتصاد الکترونی در حال حاضر بصورت محدودی توسط بخش خصوصی در حال استفاده است، سیستم دولتی بدلیل نیاز به […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق