مراحل صدور بيمه نامه خريد دين اسناد صادراتي توسط صندوق ضمانت صادرات ایران

اين بيمه نامه به منظور پوشش ريسك عدم بازپرداخت وجه اسناد صادارتي كه جهت خريد دين توسط صادر كننده ايراني به بانكهاي عامل كشور ارايه مي شود صادر مي گردد و بر اساس آن در صورت عدم پرداخت وجه اسناد از سوي خريدار/بانك خارجي، خسارت وارده به بانك خريدار دين اسناد، پرداخت مي گردد.

 
 

مدارك مورد نياز :

–          تصوير اعتبار اسنادي/قرارداد صادراتي به انضمام كليه ملحقات،

–          تصوير اسناد حمل و قرارداد خريد دين

–          تصوير پيام رمزدار بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي/بانك عامل خريدار خارجي مبني بر تعهد پرداخت در سررسيد معين

–          تصوير تعهد خريدار مبني بر پرداخت در سررسيد مقرر

 
 

مدت زمان انجام كار :

ظرف مدت 10 روز پس از دريافت مدارك لازم

 
 


نماي ترسيمي مراحل
صدور بيمه نامه خريد دين اسناد صادراتي (بر اساس اعتبارات
اسنادي)

 
 


 
 


 

پست بعدی

نحوه دریافت بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری از صندوق ضمانت صادرات ایران

ش ژانویه 24 , 2015
اين بيمه نامه ريسك عدم پرداخت بانك گشاينده / تاييد كننده اعتبار اسنادي به بانك ايراني را پوشش داده و بدين ترتيب، بانك ايراني قادر خواهد بود وجه اعتبار اسنادي ديداري را در صورت عدم وجود مغايرت اسناد صادراتي با شرايط لحاظ شده در L/C، پرداخت نموده و نهايتا منجر […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق