مناقصات عراق 2014-01-31

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15010304

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

SUPPLY OF IT AND TELECOM EQUIPMENT AND MATERIALS FOR SUPPORT OF ROUTINE IT AND TELECOM SERVICES

16/2/2015

1%

15010305

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Supply Mechanicals Spare Parts

25/2/2015

815

1%

بصره

15010306

نفت، گاز و پتروشیمی

تهیه روغن موتور

12/2/2015

245

1%

قادسیه

15010307

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Electrical Spare Parts for AL-KAHLAA POwer Plant

25/2/2015

490

1%

بصره

15010308

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Electric Aspirator collections

18/2/2015

1%

بغداد

15010309

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Laboratory appliances

18/2/2015

1%

بغداد

15010310

عمران و راه سازی

اجرای عملیات باقی مانده پروژه مجتمع اصلاحی نمونه در دیوانیه

17/2/2015

815

1%

قادسیه

15010311

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

Supply 300 ton Aluminum rods 9.5mm

24/2/2015

85

1%

ذی قار

15010312

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

High density polyethylene

5/3/2015

100

1%

میسان

15010313

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

CROSS-OVER AND PU JOINT

19/2/2015

100

1%

میسان

15010314

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

اجرای سیستم تشخیص و هشدار حریق در بیمارستان شهید غازی الحریری

17/2/2015

125

1%

بغداد

15010315

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

SUPPLY DELL LAPTOPS AND ACCESSORIES FOR THE WEST QURNA (2ND PHASE) OILFIELD, REPUBLIC OF IRAQ

15/2/2015

1%

بصره

15010316

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of Operation & Maintenance (O&M) and Life Support Services for Gift Fly Camp Facility for PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. (PCIHBV), GARRAF Operations

19/2/2015

1%

15010317

خدمات عمومی و حرفه ای

PROVISION OF INFIELD JOURNEY MANAGEMENT PLAN (JMP) FOR PETRONAS GARIGALI IRAQ HOLDING B.V. GARRAF OPERATIONS

12/2/2015

1%

15010318

خدمات عمومی و حرفه ای

PROVISION OF INTERCITY JOURNEY MANAGEMENT PLANT (JMP) FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V. (PCIHBV) GARRAF OPERATIONS

12/2/2015

1%

پست بعدی

امکان دریافت تخفیف برای هتل در بغداد تا 30 درصد

ش فوریه 7 , 2015
مطابق هماهنگیهای بعمل آمده با هتل منصور بغداد (توضیحات ذیل) این دفتر امکان دریافت 20 تا 30 درصد تخفیف با معرفی نامه کتبی را دارا میباشد. فلذا اعضای اتاقهای بازرگانی، تجار، مشارکت کنندگان در نمایشگاهها و هیاتهای تجاری و بازاریابان و مسافران به بغداد میتوانند، اطلاعات افراد را از طریق […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق