رفع ممنوعیت صادرات آبزیان به اقلیم کردستان عراق

با توجه به اعلام وزارت کشاورزی اقلیم کردستان عراق ممنوعیت ایجاد شده توسط حکومت مرکزی برای صادرات آبزیان به عراق توسط این اقلیم از نیمه دوم آذر ماه ملغی شده و هم اکنون صادرات آبزیان به اقلیم کردستان عراق ممنوعیتی ندارد.

منبع: سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل

تاریخ: 5/10/1392

پست بعدی

مناقصات عراق 2014/1/5

ی ژانویه 5 , 2014
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 14010001 عمران و راه سازی پروژه تخریب و بازسازی ساختمان امام حسن (ع)همراه با تهیه تجهیزات پزشکی و خدماتی 20/1/2014 125 1% — 14010002 عمران و راه سازی پروژه تخریب و بازسازی ساختمان البطاط در […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق