مناقصات عراق 2013/12/03

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13120075

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

تهیه 14 خودرو تخلیه با ظرفیت 8000 لیتر

2512/2013

85

1%

13120076

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات تکمیلی تهیه تجهیزات مکانیکی و الکتریکی +لوله های انتقالی و اجرای کلیه عملیات شهری

22/12/2013

330

1%

13120077

عمران و راه سازی

اجرای عملیات سنگفرش خیابان های اطراف شرکت همراه با ارای خطوط فاضلاب شرکت

22/12/2013

45

1%

13120078

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه لوازم جانبی برای موتور های اصلی نوع کاتر بلر 3516B

19/12/2013

65

1%

13120079

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ،تست ، اجرا ونصب ژنراتورهای برق همراه با 5% لوازم جانبی

19/12/213

65

1%

13120080

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ،نصب و تست سیستم آتش نشانی در بندر ام فلوس

15/12/2013

65

1%

13120081

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه غلات در سیلو حله

15/12/2013

410

1%

13120082

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ،نصب و راه اندازی برج های خنک کننده

29/12/2013

85

1%

13120083

عمران و راه سازی

ساخت پارک و شهربازی در منطقه الجهاد

12/12/2013

15

1%

میسان

13120084

عمران و راه سازی

ساخت پارک ساحلی در بخش المیمونه با مساحت 450متر

12/12/2013

85

1%

میسان

13120085

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای شبکه فاضلاب در منطقه السلام

12/12/2013

205

1%

میسان

13120086

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق روستای غزه همراه با رفع شبکه قبلی

15/12/2013

10

1%

میسان

13120087

عمران و راه سازی

ساخت مدرسه 18 کلاسه در منطقه سید جمیل

15/12/2013

165

1%

میسان

13120088

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت خیابان های منطقه الفهود

15/12/2013

815

1%

ذی قار

13120089

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات تکمیلی برای پروزه بهسازی و گسترش شبکه برق مناطق مسکونی بخش الجبایش

15/12/2013

125

1%

ذی قار

13120090

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه و نصب پمپ های مناطق تالاب ها

15/12/2013

205

1%

ذی قار

13120091

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای خطوط برق 11 کیلوولتی در استان

15/12/2013

125

1%

ذی قار

13120092

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بهسازی و گسترش شبکه برق مناطق مسکونی همراه با برق مناطق جدید

15/12/2013

45

1%

ذی قار

13120093

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مهدکودک نمونه الریاحین

11/12/2013

65

1%

بصره

13120094

عمران و راه سازی

ساخت ورزشگاه 5 گانه در منطقه السلام

11/12/2013

65

1%

بصره

پست بعدی

بازگشایی مرز سومار مندلی با عراق پس از 30 سال

س دسامبر 3 , 2013
روزگذشته دولت عراق از تصویب بازگشایی مرز مندلی با ایران خبر دارد. لازم به ذکر است مرز مذکور سی سال است بدلیل جنگ میان ایران و عراق بسته بوده و این بازگشایی به اقتصاد و تجارت شرق استان دیالی جانی دوباره خواهد بخشید .این مرز در 90 کیلومتری شرق بعقوبه […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق