تعویق اجرای قانون تعرفه گمرکی عراق به بعد از انتخابات

پیرو خبر قبلی در خصوص اجرای قانون تعرفه گمرکی از ابتدای سال جدید میلادی به استحضار میرساند اجرا قانون تعرفه گمرکی عراق از امروز متوقف شده و به بعد از انتخابات مجلس که 3 ماه دیگر انجام میپذیرد موکول گردیده است. ولیکن از آنجا که اجرای آن در آینده قطعی است.

پست بعدی

آخرین مناقصات عراق

ش ژانویه 11 , 2014
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلت قیمت خرید اسناد ضمانت نامه بانکی محل پروژه 14010059 خدمات عمومی و حرفه ای Design T studies and consulting services 7/2/2014 — 1% بابل 14010060 عمران و راه سازی انجام مطالعات هوایی و امکان سنجی اقتصادی و ارائه طرح های لازم برای پروژه (ساماندهی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق