در نمایشگاه بازرگانی بغداد هجده کشور جهان از جمله ایران حضور دارند.

به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، نمایشگاه بین المللی بغداد یکی از دروازه های مهم این کشور به روی بازارهای بین المللی و شرکتهایی است که دنبال فرصت در بازار داخلی عراق هستند. این نمایشگاه در سال هزار و نهصد و پنجاه و شش تاسیس شد. هم اکنون در این نمایشگاه صدها شرکت داخلی و خارجی حضور دارند. برآورد می شود حدود نیم میلیون نفر از این نمایشگاه دیدن کنند. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه امسال مقامات ارشد عراقی نیز حضور داشتند. امسال هجده کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

رعد علی از کمیسیون سرمایه گذاری کربلا گفت بسیاری از شرکت های خارجی در زمینه سرمایه گذاری در استان کربلا با ما قرارداد بسته اند. کربلا از نظر امنیتی نسبتا خوب است و شهری سیاحتی محسوب می شود.

عراق در سالهای اخیر روابط تجاری و اقتصادی خود را با ایران به طور چشمگیری گسترش داده است. شرکتهای ایرانی هر سال در این نمایشگاه غرفه دارند.

محمد حسین رئیس کارخانه سایپا در عراق گفت بازار عراق یکی از بزرگترین بازارها برای خودروسازی سایپا است. ما به زودی شاهد افزایش کارخانه های ایران در عراق خواهیم بود.

البته با توجه به افزایش حملات تروریستی در عراق در ماههای اخیر، تدابیر امنیتی شدیدی برای برگزاری این نمایشگاه اتخاذ شده است

رضازاده

پست بعدی

تبلیغات در راهنمای تجاری عراق

ی نوامبر 3 , 2013

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق