قیمت خرده فروشی برخی حبوبات و ادویه در بغداد

حبوبات :

 

لوبیا قرمز = ۲۰۰۰ دینار ( ۱ کیلو )

لوبیا سفید = ۱۵۰۰ ىینار ( ۱ کیلو )

(لوبیا چشم بلبلی در بازار وجود نداشت )

عدس = ۲۰۰۰ دینار ( ۱ کیلو )

نخود = ۲۰۰۰ دینار ( ۱ کیلو )

لپه = ۱۰۰۰ دینار ( ۱ کیلو )

باقلا خشک شده = ۱۵۰۰ دینار ( ۱ کیلو )

ماش = ۲۰۰۰ دینار ( ۱ کیلو )

 

ادویه :

دارچین = ۶۰۰۰ دینار ( ۱ کیلو )

فلفل قرمز = ۱۰۰۰۰ دینار (۱ کیلو )

فلفل سیاه = ۱۴۰۰۰ هزار دینار ( ۱ کیلو )

زرد چوبه = ۶۰۰۰ دینار ( ۱ کیلو )

کاری = نوع مرغوب ۱۰۰۰۰ ( ۱کیلو )

پودر سیر = ۵۰ گرم ۷۵۰ دینار

 

قیمت دینار برابر است با ۳۰ ریال در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۴

برای بدست آوردن قیمت روز دینار نرخ تبدیل دلار به ریال ( حدود۳۷۰۰۰ ریال)را تقسیم بر نرخ تبدیل دلار به دینار (حدود ۱۲۰۰ دینار) کنید

پست بعدی

قیمت خرده فروشی برخی حبوبات و ادویه در بغداد

ی ژانویه 10 , 2016
حبوبات :   لوبیا قرمز = ۲۰۰۰ دینار ( ۱ کیلو ) لوبیا سفید = ۱۵۰۰ دینار ( ۱ کیلو ) (لوبیا چشم بلبلی در بازار وجود نداشت ) عدس = ۲۰۰۰ دینار ( ۱ کیلو ) نخود = ۲۰۰۰ دینار ( ۱ کیلو ) لپه = ۱۰۰۰ دینار ( […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق