مناقصات عراق ۲۰۱۴/۱۰/۲۷

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

۱۴۱۰۰۴۰۴

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ، نصب ، راه اندازی و تست ژنراتور های الکتریکی به تعداد ۲ عدد در بغداد

۹/۱۱/۲۰۱۴

۸۵

۱%

۱۴۱۰۰۴۰۵

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Laboratory appliances

10/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۰۶

عمران و راه سازی

احداث ساختمان بخش ساختمان و ساخت و ساز در منطقه الصناعیه در استان کرکوک

۱۲/۱۱/۲۰۱۴

۱۶۵

۱%

تامیم

۱۴۱۰۰۴۰۷

عمران و راه سازی

آسفالت جاده ایستگاه جداسازی گاز در هنجیر، و قوطان در استان کرکوک

۱۶/۱۱/۲۰۱۴

۴۱۰

۱%

تامیم

۱۴۱۰۰۴۰۸

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه و نصب خطوط اتوماتیکی برای سیلندر گاز مایع با ظرفیت ۱۲٫۵ کیلو گرم به تعداد ۵ عدد

۱۱/۱۱/۲۰۱۴

۸۱۵

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۰۹

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات کنترل الکتریکی و تجهیزات روشنایی

۱۶/۱۱/۲۰۱۴

۸۱۵

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۱۰

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

تهیه صفحه های فلزی کربنی نوع ST37-2 عرض ۱۵۰۰mm

13/11/2014

125

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۱۱

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

تهیه فلز بدنه سیلندر های گاز مایع به مقدار ۳۰۰۰ تن

۱۱/۱۱/۲۰۱۴

۸۱۵

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۱۲

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

تهیه ظروف پلاستیکی برای نگهداری و انتقال ولو های کامل به مقدار ۲۰۰۰۰ ظرف و ظروف پلاستیکی برای نگهداری و انتقال به بخش فوقانی ولو به مقدار ۲۰۰۰۰ ظرف

۱۷/۱۱/۲۰۱۴

۸۵

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۱۳

عمران و راه سازی

احداث حصار برای مجتمع مسکونی وابسته به محل شرکت در التاجی

۱۸/۱۱/۲۰۱۴

۱۶۵

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۱۴

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ، نصب و راه اندازی دستگاه قطع صفحه های معدنی همراه با لوازم جانبی

۱۹/۱۱/۲۰۱۴

۸۵

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۱۵

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

Metals

25/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۱۶

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Pumps spares

25/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۱۷

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

Metals

25/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۱۸

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Valve & fitting

25/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۱۹

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Complete horizontal centrifugal pump with steam turbine & base plate

25/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۲۰

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

LABORATORY TOC ANALYZER

17/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۲۱

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

HIGH PRESSURE WATER AND SAND BLASTING MACHINE

17/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۲۲

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

EXPLOSION PROOF PORTABLE HAND LAMP

17/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۲۳

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

ELECTRICAL MATERIAL / SAFETY FLASH

17/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۲۴

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

SUPPLEMENTARY & METERS SIGNAL PAIRED CABLE

17/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۲۵

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

TUBE AND FITTINGS FOR F101

11/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۲۶

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

COMBUSTION ANALYZER (ELEMENTAL ANALYZER

11/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۲۷

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

supplying Body Plat of LPG cylinders in amount of (3000) ton

11/11/2014

85

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۲۸

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

SPARES PARTS FOR ASTM D-2699 ENGINE (CFR

11/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۲۹

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

COBALT MOLYBDENUM CATALYST (COMO

11/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۳۰

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

FLUOROPROTEIN FOAM COMPOUND 3%, AQUEOUS FILM FORMING FOAM COMPOUND 3%, MEDIUM &HIGH EXPANSION FOAM 3%, ALCOHOL RESISTANT AQUEOUS FILM FORMING FOAM COMPOUND 3-3 %, AQUEOUS FILM FORMING FOAM COMPOUND 3%

11/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۳۱

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

تهیه اسید هیدروکلریک HCL به مقدار ۵۰۰ تن

۲۵/۱۱/۲۰۱۴

۴۵

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۳۲

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

تهیه وانادیوم غیر فعال به مقدار ۵۰۰ تن

۱۱/۱۱/۲۰۱۴

۸۵

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۳۳

خدمات عمومی و حرفه ای

تخلیه و بارگیری غلات در سیلو ی الدور،

۹/۱۱/۲۰۱۴

۴۱۰

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۳۴

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

تهیه لوله های انعطاف پذیر همراه با لوازم جانبی

۱۱/۱۱/۲۰۱۴

۸۱۵

۱%

تامیم

۱۴۱۰۰۴۳۵

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Provision of Supply, Installation, Maintenance and Repair of CCTV Systems in UNAMI Premises, Kirkuk, Iraq

5/11/2014

1%

تامیم

۱۴۱۰۰۴۳۶

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای ایستگاه پمپاژ و مخازن و شبکه های آب خالص و آبیاری و شبکه آب باران و آب های سنگین برای مجتمع مسکونی القبله

۱۱/۱۱/۲۰۱۴

۸۱۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۴۳۷

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

supplying of ductile pipes with fitting for kiruk water supply / second stage in kiruk governorate

11/11/2014

815

1%

تامیم

۱۴۱۰۰۴۳۸

خدمات عمومی و حرفه ای

construction of several buildings and electromechanical services works in Babil low price housing complexes (1,2) in Babil governorate

9/11/2014

205

1%

بابل

۱۴۱۰۰۴۳۹

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

DENTAL SUPPLIES

16/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۴۰

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Medical Supplies

16/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۴۱

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Medical Supplies(2)

16/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۴۲

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Laboratory materials

16/11/2014

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۴۴۳

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه کوره پخت ثابت افقی بارگیری برای کارخانه توزیع ترانسفورماتور

۲۴/۱۱/۲۰۱۴

۸۵

۱%

دیالی

پست بعدی

مناقصات عراق ۲۰۱۴/۱۰/۲۹

ش نوامبر 1 , 2014
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه ۱۴۱۰۰۴۶۰ خدمات عمومی و حرفه ای حمل و بارگیری و تخلیه نفت سیاه از پالایشگاه نجف اشرف به کارخانه به مقدار ۲۴۰۰۰۰۰۰ لیتر ۱۹/۱۱/۲۰۱۴ ۱۲۵ ۱% نجف ۱۴۱۰۰۴۶۱ خدمات عمومی و حرفه ای بارگیری و […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق