سیگار


روشهای تبلیغات فعلی در بازار عراق

دادن اشانتیون به سیگاریها با دریافت پاکت سیگار و دادن دو پاکت و یک فندک

دادن اشانتیون و هدیه به عمده فروشان

داشتن ماشین پخش با تبلیغاتی رو بدنه

تابلوهای بلیغاتی در اتوبانها

 

میزان تبلیغات مورد نیاز بین 1 تا 2 میلیون دلار

روشهای ورود

کیفیت

قیمت

فروش امانی

 

پولشویی از طریق ارسال رایگان

داشتن دفتر فروش در بغداد

ظاهری جذاب

پست بعدی

گزارش رب گوجه فرنگی

ج دسامبر 11 , 2015
برند های معروف بازار (zer ، التونسا) ترکیه ای (دلند ، دل آرا) ایرانی برندهای دیگری هم از رب ایرانی در بازار حضورکمرنگی دارند (ماهور ، احمر ، سومار ، شهدانه ، اسبق ، …. ) برای تاجر قیمت مهم است ولی برای مصرف کننده کیفیت به همین دلیل ترکیه […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق