آمار صادرات به عراق طی 3 ماهه اول سال 1393 به تفکیک گمرک اظهار شده

وزن گيلوگرم

ارزش دلاري

كشور

 

4,210,436,923

1,400,400,232

جمع کل

 

430,356,415

138,899,478

پرويزخان

1

206,115,125

120,670,754

باشماق

2

457,352,584

114,710,533

ايلام

3

35,543,609

82,076,537

معاونت صادرات تهران

4

364,183,210

67,852,200

كرمانشاه

5

272,999,735

65,681,082

يزد

6

201,418,743

63,600,677

شلمچه

7

252,016,106

59,068,764

پيرانشهر

8

29,532,895

57,326,717

تبريز

9

34,850,739

50,833,814

واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل

10

145,799,076

49,401,551

اصفهان

11

42,922,882

42,585,938

منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس )

12

51,676,874

38,848,404

قزوين

13

93,030,023

33,523,383

شهركرد

14

16,220,798

26,762,091

ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان

15

29,357,076

26,157,084

مجتمع فولاد مباركه

16

216,137,235

25,396,785

چذابه -مرزبستان

17

9,587,402

24,392,297

قم

18

13,475,442

24,225,130

زنجان

19

262,604,757

22,457,045

اروميه

20

175,475,657

18,367,498

همدان

21

20,371,691

17,616,273

مشهد

22

7,466,691

16,028,114

سهلان

23

18,935,360

15,440,168

ذوب آهن اصفهان

24

28,170,132

15,348,431

ساوه

25

30,151,798

14,309,501

شيراز

26

20,198,725

13,291,865

سمنان

27

120,955,830

12,029,504

بانه

28

148,735,775

11,988,730

خسروي

29

103,135,599

11,837,098

ملاير

30

4,432,276

9,870,696

گنبد كاووس

31

26,103,304

9,215,319

بازارچه پرويزخان

32

4,169,961

7,667,891

اراك

33

3,203,964

6,446,109

رفسنجان

34

117,444,671

6,395,404

خرمشهر

35

28,711,574

6,345,516

بازارچه كيله سردشت

36

5,612,757

6,327,330

سنندج

37

4,446,752

5,981,137

منطقه ازاد بندر انزلي

38

3,247,527

5,871,455

گرگان

39

5,592,205

4,993,265

اهواز

40

3,793,898

4,532,246

فرودگاه شيراز

41

3,810,106

4,443,517

منطقه ويژه پيام

42

17,914,800

4,336,672

منطقه ويژه بوشهر1

43

23,792,197

4,135,247

مهاباد

44

27,046,833

3,603,001

كرمان

45

8,003,080

3,082,666

مراغه

46

7,146,052

2,808,223

بازارچه شوشمي

47

28,792,330

2,701,739

خرم آباد

48

2,702,570

2,604,398

ساري

49

1,901,500

2,054,574

پتروشيمي بندرامام خميني

50

3,399,646

1,924,080

اردبيل

51

2,000,000

1,902,440

شهيد باهنر

52

19,252,350

1,475,204

فرودگاه لار

53

3,940,854

1,260,998

بروجن

54

1,211,624

1,116,525

بندر نوشهر

55

82,800

968,514

سيرجان

56

1,219,844

914,091

خوي

57

870,048

828,069

آبادان

58

2,384,652

758,364

بجنورد

59

424,648

752,928

بندر تركمن

60

3,363,137

718,141

بازارچه مهران

61

292,300

525,676

سردشت

62

1,829,198

434,716

بيرجند

63

910,398

430,622

بازارچه پيرانشهر-تمرچين

64

211,981

409,456

بم

65

173,297

401,575

فريدون كنار

66

5,666

265,505

حوزه تجاري فرودگاه امام خميني

67

832,925

264,942

پاوه

68

37,465

172,639

منطقه آزاد حسن رود

69

106,170

155,317

جلفا

70

31,835

152,274

منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان

71

25,872

129,346

كنارك

72

45,000

105,000

منطقه ازاد جلفا

73

17,472

87,360

چابهار

74

1,112,000

55,600

ياسوج

75

9,400

47,000

شهيدرجايي

76

پست بعدی

متن مصاحبه مجله آینده نگر اتاق بازرگانی تهران

ی آگوست 31 , 2014

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق