مقررات ثبت شرکت‌های دارویی ایران و محصولات آن‌ها در عراق:


شرکت‌های ایرانی ثبت شده و متقاضی ثبت از شرط ارائه گواهی‌نامه بین‌المللی جهت محصولاتشان معاف می‌باشند مشروط به اینکه ضوابط ذیل را رعایت کرده و این ضوابط شامل شرکت‌هایی که مایل به ثبت خود در عراق هستند می‌باشد.

 1. ارائه مدارک مورد نیاز واحد ثبت شرکت‌ها به اضافه مدارک ذیل:
  1. گواهی‌نامه مصدق GMP وزارت بهداشت ایران.
  2. گواهی مصدق وزارت بهداشت ایران که در آن شرکت مشخص شده باشد(A یا B).
  3. بازدید از شرکت متقاضی ثبت (در صورتی که قبلاً از سوی اداره امور فنی مورد بازدید قرار نگرفته باشد).
 2. پس از ثبت شرکت مدارک واجد شرایط همراه با یکی از گواهی نامه‌های زیر مربوط به ماده اولیه فعال ارائه می‌گردد.
  1. گواهی نامه COS)Certificate Of Suitability) ویژه ماده فعال اولیه.
  2. گواهی نامه GMP ویژه کارخانه تولید کننده ماده فعال اولیه . (اروپای غربی، آمریکا، ژاپن) تصدیق شده از کشور مبدا.
  3. گواهی نامه مصدق GMP ویژه کارخانه سازنده، ماده اولیه (از هر منبع دیگری). ملاحظه: اولویت برای کشور مبدا سازنده ، ماده اولیه بر حسب رده بندی فوق می‌باشد.
 3. هنگام ورود محصول به عراق ارائه مدرک موفقیت آزمایش محموله صادر از کارخانه و نیز گواهی سازمان نظارت و کنترل دارویی وابسته به وزارت بهداشت ایران ارائه می‌گردد و محموله آتی نیز توسط مرکز ملی نظارت و تحقیقات دارویی تست خواهد شد.

پست بعدی

اعضای اتاق بازرگانی ناصریه عراق

ش دسامبر 13 , 2014
نام شرکت تخصص مدیر عامل موبایل (۰۰۹۶۴) آدرس ایمیل شــرکـه الشهــد لبیع المشروباتی الغازیه والمیاه المعدنیه مواد غذایی أکرم جبر لهمید الغزی    النـاصـریـه    شـرکـه کـرم أهـالینـا لتجهیز الاطعمه والمواد الغذائیه المحدوده مواد غذایی رشید شاکر عوده    ناصریه/خلف المحکمه    شـرکـه النبـع الصـافـی تجهیز الاطعمه والمواد الغذائیه المحدوده […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق