توریسم لبنان در تعطیلات سال نو میلادی 2023


ولید نصار وزیر توریسم موقت لبنان اظهار داشت که اگر کمبین توریستی تعطیلات تابستان به نام “اهلا بهالطله توانست 6.6 میلیارد دلار درآمد زایی نماید و در این تعطیلات تابستان حدود 1.620.000 توریست به لبنان آمدند امید است که در تعطیلات زمستانی سال نو میلادی حدود 1.5 ملیارد دلار درآمدزایی داشته باشیم و بتوانیم 700 هزار مسافر را به لبنان جذب کنیم. وی توضیح داد که 75% از این توریستها شهروندان لبنانی مقیم خارج می باشند و 25% شهروندان خارجی بخصوص از کشورهای اردن، مصر، عراق، ایران و کویت و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می باشند. پیش بینی می شود که میزان توریستهای اروپایی در این کمبین حدود 10% باشند.

ملاحظات رایزن بازرگانی ایران در لبنان:

حضور گسترده لبنانی در کشورهای مختلف و مراجعت به کشور برای گردشگری و یا رسیدگی به اموال و دیدار با اقوام، باعث گردیده است آمار توریسم وارده لبنان افزایش یابد. جهت استفاده بهینه از مراجعیت گردشگران به لبنان، برخی شرکتها برای صادرات به افریقا با ارتباط با تجار مستقر در کشورهای هدف بویژه شیعیان دفتر خود را در بیروت مستقر نموده اند. این روش میتواند الگوی خوبی برای شرکتهایی که نگاه صادرات به این قاره را دارد محسوب گردد

تاریخ انتشار:

منبع: روزنامه النهار لبنان

پست بعدی

شعار "اقتصاد آزاد" در لبنان بهانه ای برای فرار سرمایه های کلان

چ نوامبر 30 , 2022
شعار “اقتصاد آزاد” در لبنان بهانه ای برای فرار سرمایه های کلان از مالیات می باشد. روند مباحثات اقتصادی در بررسی بودجه سال 2022 و در سالهای گذشته نشان داد که همیشه بحثها و گفتگوها در راستای بخشش مالیاتی و تسهیلات مالیاتی برای بزرگ سرمایه دارها و صاحبان کارخانه ها […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق